Udgivelser

Konservatismen og den højreradikale terror

Mit essay fra Årsskriftet Critique, skrevet umiddelbart efter massakren på Utøya.

Fredag d. 23. juli fandt en forbrydelse sted af et omfang, som vi håbede, vi aldrig skulle opleve. Anders Behring Breivik, der gennem længere tid havde fløjet under efterretningstjenestens radar, lod ikke alene bomber sprænge i Oslos regeringskvarter, men satte trumf på sit angreb mod det norske samfund, da han på den lille ø Utøya massakrerede de unge politisk aktive fra Arbejderpartiets ungdom, AUF. 77 mennesker omkom, og i dagene, som fulgte, blev der sat ansigt på flere af de myrdede, og det gik op for alle, hvad der egentlig var hændt.

Jeg har valgt at indlede denne overvejelse om Anders Breiviks ideologiske udgangspunkt med denne korte påmindelse om, hvad der skete, fordi tragedien kun alt for let kan blive overskygget af alle de overvejelser, der følger i dens kølvand, og som må følge i dens kølvand. Angrebet har affødt en debat, som blandt andet har fået Berlingske Tidendes chefredaktør Tom Jensen til at kritisere reaktionen. Men debatten må imidlertid følge, fordi en begivenhed som denne skriver sig ind i vores verdensbillede og kræver at blive sat ind i en meningsfuld kontekst. Det er kun naturligt, at den ikke kan forblive ufordøjet, men alligevel bør vi holde os det tragiske udgangspunkt for øje. Det følgende er et forsøg på at sige noget om Anders Breiviks ideologiske udgangspunkt med skelen til de forsøg, der allerede er blevet gjort, idet jeg særligt vil hæfte mig ved forbindelsen mellem Breiviks ideologiske udgangspunkt og den kulturkonservatisme, som har præget debatten siden 2001.

Det første spørgsmål, som man må stille sig selv, er jo, hvordan man overhovedet kan finde på sådan noget? For de fleste af os, er det jo ufatteligt, og vi kan måske kun forstå det som et udslag af vanvid, som en gal mands værk eller lignende. En sådan forklaring er naturligvis besnærende, dels fordi den bekræfter os i vores egne opfattelser af ret og vrang, og dels fordi vi ikke behøver at beskæftige os med hans motiver i øvrigt, når den fuldstændige irrationalitet er konstateret. Dette kendes fra de historiske biografier, hvor man særligt tidligere havde en tendens til at forklare det uforståelige som et udslag af ondskab eller af en dæmoni, der indhyllede deres handlinger i en uigennemtrængelig irrationalitet. Diktatorer som Hitler, Pol Pot og Stalin står for os som ondskabens ikoner, og på den måde kan vi gøre det ufattelige fatteligt. Det kan sammenlignes med, hvad sociologen Zygmunt Baumann skrev om Holocaust, der i også vores bevidsthed står som indbegrebet af ondskab:

”Det var en forfærdende forbrydelse, som ondskaben havde begået mod uskylden. En verden opdelt i morderiske galninger og hjælpeløse ofre… således mindede mit billede af Holocaust om et billede på væggen: pænt omgivet af en ramme, som holdt billedet adskilt fra tapetet og tydeligt markerede, hvor forskelligt det var fra resten af rummet”

Baumanns pointe er ikke, at Holocaust ikke var en forfærdende forbrydelse, men at reduktionen af denne begivenhed til ren ondskab også betød, at man dermed aldrig ville kunne forstå, hvad der egentlig var på spil. Holocaust blev opfattet ikke som en del af vores normale virkelighed, men som et brud på historiens normale gang, ”en kræftsvulst på det civiliserede samfund, et momentant udbrud af sindssyge blandt psykisk sunde.” Hvad Baumann opdagede, da han frasagde sig ondskaben som forklaringsmodel, var, at Holocaust som fænomen var snævert knyttet til modernitetens formålsrationalitet. Kort sagt havde nazisterne et ideologisk mål og satte sig så for at løse det på den mest logiske og rationelle måde. Dette var, understregede Baumann, det egentlige og ubehagelige lære af Holocaust; der var ikke tale om en unormal, før-moderne irrationalitet, men netop om et udslag af alt det, vores moderne tilværelse baserer sig på.

http://e.issuu.com/embed.html#3401205/3706013

I skrivende stund tyder meget på, at Anders Breivik ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket, og i det hele taget synes terrorhandlingen planlagt i en sådan grad, at det ikke lader sig gøre at afvise den som – i den forstand – vanvid. Det uhyggelige er netop, at det var en uhyre meningsfuld handling, vel at mærke ikke for os andre, men for Breivik selv, en revolutionær handling, som okkuperede en central plads i hans ideologiske system, og som han gik igennem meget besvær for at realisere. Alt dette er i virkeligheden kun for at sige ét: At den forklaring slet ikke er en forklaring, som vil forklare ved at afvise, at der er noget at forklare, eller som vil henvise alene til kringelkrogene i gerningsmandens sind. Breivik var tydeligt og ubetvivleligt et ideologisk menneske, og det spørgsmål, vi må stille, er altså, i hvilket ideologisk landskab massakren på Utøya og bombeanslaget i Oslo er en meningsfuld handling?

Breivik og tonen

 Indtil videre synes to overordnede synspunkter at råde: Den første er det, der vil afskrive handlingen som galskab eller ondskab, det andet er det, der søger at identificere Breiviks ideologiske ståsted og her når frem til, at hans holdninger er nært beslægtet med gængs kulturkonservatisme. Der kan også spores en ideologisk opdeling, hvor groft sagt højrefløjen har betonet, at her var noget psykologisk på spil, mens venstrefløjen har forsøgt at bruge analysen til at underbygge en kritik af den højreorienterede, national- eller kulturkonservative diskurs, som har vundet frem i de senere år.

Selv fulgte jeg mediedækningen tæt i de første dage, og det slog mig, hvordan forskellige etiketter hæftedes på Anders Breivik. Generelt omtaltes han på aftenen for massakren som højreradikal eller højreekstremist for næste dag at blive kaldt kristen fundamentalist, nationalist eller slet og ret højreorienteret. På tredjedagen var han så igen blevet højreekstremist, samtidig med at flere dog fremhævede, at han tilsyneladende opfattede sig selv som kulturkonservativ.

Skal en kort kommentar knyttes hertil, må det være, at det synes i værste fald urimeligt og i bedste fald larmende upræcist at kalde Anders Breivik højreorienteret, for det kan da godt være, at han er det, men det er et meget bredt begreb, som strækker sig fra Det Radikale Venstres højrefløj til diverse ætlinge af Djenghis Khan. Sigende var en kommentar af debattøren og venstrepolitikeren Kasper Elbjørn i den forbindelse: ”Der er efterhånden rigtig mange, som kaldes – eller kalder sig – højreorienterede. De fleste kan jeg slet ikke identificere mig med. Jeg er borgerlig-liberal. Jeg mener, at et samfund skal måles på den frihed, det giver sine borgere, og på den tryghed, som det giver sine svageste…”. Ligeledes er karakteristikken af Breivik som kristen fundamentalist skudt ved siden af. Den opstod meget tidligt i forløbet, før manifestet blev kendt, og bygger mig bekendt kun på, at han på sin Facebook-side skrev, at han var kristen og konservativ, hvilket måske i en eller anden redaktionsproces er blevet til konservativ kristen og således altså kristen fundamentalist.

“Indtil videre synes to overordnede synspunkter at råde: Den første er det, der vil afskrive handlingen som galskab eller ondskab, det andet er det, der søger at identificere Breiviks ideologiske ståsted og her når frem til, at hans holdninger er nært beslægtet med gængs kulturkonservatisme. Der kan også spores en ideologisk opdeling, hvor groft sagt højrefløjen har betonet, at her var noget psykologisk på spil, mens venstrefløjen har forsøgt at bruge analysen til at underbygge en kritik af den højreorienterede, national- eller kulturkonservative diskurs, som har vundet frem i de senere år.”

Det interessante i denne sammenhæng er kategoriseringen af Breivik som kulturkonservativ, for således betegnede han jo sig selv; at spørge ind til denne selvidentifikation synes altså at være et godt sted at begynde. Denne tråd blev fornuftigvis taget op af studieværten Adam Holm på DR 2’s nyhedsprogramDeadline. Her havde Adam Holm, som selv har skrevet ph.d.-afhandlingen I opposition til fortiden om dansk radikalkonservatisme, inviteret to gæster i studiet, som nu fik rig mulighed til at udrede de ideologiske tråde. Desværre var analyserne begge stærkt generaliserende og øgede ikke just forståelse af Breiviks ideologiske udgangspunkt. Første gæst var en for mig indtil da ukendt blogger ved navn Monica Margrethe Hansen, som ikke var i tvivl om, at Breivik havde ramt helt rigtigt, når han kaldte sig selv national- eller kulturkonservativ, og som i øvrigt mente at vide, at Breivik havde tætte kontakter til danske islamkritikere. Bloggeren er imidlertid et meget problematisk sandhedsvidne, idet hun selv på sin blog p77.dk er mere end almindelig engageret i kampen mod højreblogosfæren, regeringen i almindelighed og Dansk Folkeparti i særdeleshed. Om dette frakender hendes udsagn enhver form for sandhedsværdi, er naturligvis ikke givet, men der var tydeligvis tale om et partsindlæg, og det ville have klædt Adam Holm at have gjort opmærksom på dette forhold. Den anden ekspert var en medarbejder på P1-programmetOrientering, som også talte om de nationalkonservative, hvortil han regnede en bred vifte af personer, partier og bevægelser lige fra populistiske, liberale islamkritikere som Geert Wilders til det svært fascistoide ungarske parti Jobbik, der som ungdomsparti har en militant bevægelse, der gør i at overfalde sigøjnere og immigranter. I studiet var også lektor i statskundskab Søren Hviid Pedersen, der vel er Danmarks største kapacitet på området, men hans opgave var kun at diskutere retspolitik med CEPOS-juristen Jacob Mchanghama, som var ganske enig i opfattelsen af Breivik som konservativ, idet han udtalte, at hvad Breivik havde sagt og skrevet, ikke adskilte sig fra det, man kunne læse hos Jyllandspostens højrebloggere.

Denne analyse blev snart fulgt op af krav om selvransagelse hos de nationalkonservative, og det lå mellem linjerne, at de var mere eller mindre medansvarlige for Breiviks handlinger. Trine Pertou Mach, der er folketingskandidat for Socialistisk Folkeparti og derudover formand for Mellemfolkeligt Samvirke, skrev eksempelvis på Facebook: ” håber i den grad, at den nationalkonservative højrefløj er i gang med en systematisk og ærlig selvransagelse af deres retorik og fjendebilleder i disse timer”, og dette krav blev af en anden kommentator fulgt op af udbruddet: ”Venstre og Konservative er lige så racistiske – primitive og pinlige udover alle grænser !! FØJ !!!”. Med offentliggørelsen af Anders Breiviks 1.500 siders lange manifest var der tilsyneladende mere skyts til dem, der delte denne analyse, for her priste Anders Breivik blandt andet den danske udlændingepolitik, Anders Fogh Rasmussen og Morten Messerschmidt. Et blogindlæg som, Søren Espersen fra Dansk Folkeparti havde forfattet, hvor han tog afstand fra terrorhandlingen og udtrykte sin medfølelse med ofrene blev mødt med vrede fra en række af bloggens læsere, der mente, at det netop var holdningerne bag Dansk Folkeparti og den borgerlige regerings indvandringspolitik, som kom til udtryk i Breiviks terroranslag. Grundlæggende er der tale om en kontinuitetstese, som finder årsagen til Breiviks terror i en bredere højrediskurs, som måske ikke selv er en opfordring til vold, men som legitimerer sådanne handlinger, fordi de udtrykker en kritik af det multikulturelle samfund.

Det er naturligvis nemt at pege fingre af de meget ophedede reaktioner, som fulgte i dagene efter. I en forstand er det også på sin plads, for det kan for mange synes problematisk at udnytte tragedien i politisk øjemed, hvortil kommer, at angrebene kan være ødelæggende for dem, der kobles til en handling, som de ingen sympati har for. Harmen over denne analyse kom blandt andet til udtryk hos den konservative folketingsmand Rasmus Jarlov, som på sin blog på Politiken skrev:

”Det er en grotesk simplificering at gruppere udenlandske såkaldt højreekstremister sammen med den danske demokratiske højrefløj og gøre dem kollektivt ansvarlig for hinandens handlinger.  Der er ikke mere Anders Breivik i Dansk Folkeparti, end der var Rote Armee Fraction i Socialdemokratiet”

Indlægget var et svar på nogle bemærkninger i Politikens leder, som associerede indvandrerdebatten med Breiviks terror og en kritik fra formanden for Socialistisk Folkeparti, Villy Søvndal, som for sin del mente, at terrorhandlingen måtte føre til et opgør med højrefløjens hetz mod muslimer og venstreorienterede.

Selvom man med rette kan kritisere det saglige indhold i sådanne udtalelser, skal man dog være varsom med at afskrive reaktionerne som kold opportunisme; uden tvivl har mange netop set deres forhåndsopfattelse af dele af den danske højrefløj tragisk bekræftet i Breiviks handlinger, og de heftige angreb skyldes således ikke manglende samvittighed, men at hér er tale om mennesker, som netop er drevet af deres samvittighed til et opgør med noget, de ud fra deres ideologiske forudsætninger må associere til Anders Breiviks massakre. Problemet er imidlertid, at sådanne generaliseringer, hvor forståelige de end måtte være, skaber en unuanceret debat, hvis eneste resultat er, at der graves ideologiske grøfter, hvorfra der i ny og næ affyres et læs retorisk mudder eller gøres et dristigt udfald, og dermed risikerer man uforvarende at gå ekstremismens ærinde, som hellere end gerne ser den offentlige debat afløst af gensidig uforsonlig tavshed.

I forsøget på at forstå det hændte, må vi som Odysseus navigere mellem Scylla og Charybdis. Man skal hverken afvise nødvendigheden af en grundig analyse af det ideologiske grundlag og dettes relation til politikkens ideologiske hovedstrømninger, men man skal heller ikke forfalde til en grovkornet og generaliserende ideologianalyse, som kun tjener til at forplumre. Disse fejlagtige tilgange deler i øvrigt det karakteristikon, at de operer med en ondskabens kategori, der blot tjener til at bekræfte normaliteten, men til gengæld lukker debatten og dermed afskærer os fra en dybere, mere nuanceret og nødvendig forståelse for terrorismen ideologiske fundament.

En europæisk uafhængighedserklæring

Denne baggrund har Anders Breivik selv redegjort for i et manifest på mere end 1.500 sider, som han kalder 2083- A European Declaration of Independence. Desuden findes en række internetkommentarer, som Anders Breivik har forfattet gennem årenes løb. Eksempelvis har den norske netavis document.no samlet alle hans indlæg på deres side, så de er nemt tilgængelige. Læser man disse indlæg, finder man en række synspunkter, som ikke vil være fremmede for den, der har fulgt den danske debat, og det var vel også denne observation, der fik Jacob Mchanghama til i føromtalte udgave af Deadline at konkludere, at Breiviks synspunkter ikke adskilte sig fra, hvad man kunne læse hos diverse bloggere hos Jyllandsposten – en observation, som er tæt knyttet til opfattelsen af Breiviks ideologiske fællesskab med den gængse kultur- eller nationalkonservatisme, som har præget debatten herhjemme siden 2001. Men læser man Breiviks manifest finder man tværtimod nogle synspunkter af langt mere radikal karakter, som bestemt ikke er almen kost i den danske debat. uoverensstemmelsen lader sig også forstå ud fra manifestet, idet Breivik på side 855 skriver: ” I feel really happy about my current course. In fact, I have never been happier than I am today and I do not find it problematical to hide my true ideological agenda from everyone else. To all I know I am a moderate right-winger and not a resistance fighter.” Tilsyneladende har Breivik i et eller andet omfang spillet en rolle, og har optrådt som moderat for at undgå mistanke. Dette er i øvrigt en vurdering, som også den norske efterretningstjeneste, PST, deler. Det betyder, at man skal fare med lempe, når man forsøger at slutte fra hans generelle kommentarer til hans ideologiske udgangspunkt. Vil man forsøge at karakterisere dette udgangspunkt, må man vende sig mod manifestet.

Her udlægges en særegen korstogsideologi, der har en ikke ringe lighed med den islamiske jihadisme, som jo også i sin rod er et selverklæret opgør med den muslimske verdens forfald, dets korrupte ledere og en kamp for en islamisk genfødsel i et samlet muslimsk kalifat under den hellige lov. Centralt i Breiviks verdensbillede står en omfattende konspirationsteori, ifølge hvilken den vestlige verdens magthavere er ved at gennemføre en bevidst befolkningsudskiftning i Europa. Der er tale om en måde at forklare masseindvandringen på, som vil identificere en hemmelig masterplan, således at den aktuelle udvikling kun kan forstås som et forræderi i helt konkret forstand. Derfor er ideologiens hovedfjende også den indre fjende, herunder samfundets politiske elite og system som sådan. Den indre fjende er også en række vestlige ideologier som kulturmarxisme, feminisme og humanisme, hvis funktion det er at fordærve vesten inde fra, og som på grund af sagens alvor skal bekæmpes med våben i hånd. Ideologien er også en kritik af den globale kapitalisme, der i sin nuværende form er en drivkraft bag den islamiske kolonisering af Europa, og desuden vender Breivik sig imod den anglo-amerikanske verdensdominans og i det hele taget den politiske orden, som opstod i vesten efter Anden Verdenskrig. En følge af den hårde systemkritik er desuden, at demokratiet må opfattes som fejlslagent, og at et svar på Vestens ødelæggelse ikke kan komme inde fra systemet, hvorfor opgaven påhviler en revolutionær avantgarde, hvortil Breivik regner sig selv.

De to første bøger i manifestet består i hovedsagen af diverse indlæg og analyser af et bredt spektrum af skribenter på den europæiske højrefløj. I det omfang, der er et sammenfald mellem Breiviks synspunkter og en bredere højrediskurs er det på dette analytiske plan. Men de forskellige analyser knyttes også sammen for at danne et nogenlunde sammenhængende verdensbillede, som understreger, at Vestens forfald er så fremskredent, at der ikke blot er tale om en krise, men om at undergangen er næste stop. De to første bøger definerer altså den udfordring, som Breivik mener, at Vesten står over for, mens han i tredje bog kommer med løsningen. Med andre ord så tilføjer Breivik noget nyt til de gængse højrefløjsanalyser, som ikke udspringer af analyserne selv, og han lader de mere gængse højrepopulistiske og nationalkonservative analyser indgå i en ny ideologisk kontekst, hvor de kommer til at understrege behovet for radikal, revolutionær handling.

I sin tredje bog knytter Breivik an til, hvad man kan kalde en konservativrevolutionær tankegang. Breivik kalder en konservativ revolution det eneste svar for Europa, tager et opgør med den hidtidige konservatisme og når frem til, at Europa egentlig har brug for en ny konservatisme, som han kalder for en ”korsfarernationalisme” og som han giver navnetthe Vienna School of Thought. Dette ikke er en eksisterende konservativ skole, men netop en nyskabelse, et udkast til en ideologi, som gerne vil opfattes som en slags konservatisme, men som Breivik selv kalder en en blanding af konservative og traditionalistiske elementer. Navnet skyldes, at Wien var den by, hvor det i 1683 endelig lykkedes at bremse de muslimske osmanners fremmarch i Europa, og allerede her tilkendegives således en opfattelse af, at opgøret om Europas fremtid står her og nu. Denne ideologis udgangspunkt og mest markante karakteristikon er da også dens korsfarermytologi, som knyttes til en opfattelse af, at vi allerede nu står i en krigssituation. Et sted skriver Breivik således: “The cultural Marxists have for more than 50 years disregarded the will of the majority of Europeans. The time for dialogue is now over. The time for armed resistance has come”, og dette skal altså forstås som den krigserklæring, der inden for ideologien etablerer krigen, dvs. borgerkrigen som den nye normaltilstand, og Breivik fremhæver da også, at militær kamp mod de indre fjender er den eneste rationelle tilgang. Der er med andre ord ikke tale om en krigsmetafor, eller om en trussel om borgerkrig, sådan som det er udbredt i visse kredse på højrefløjen, men om en opgørets mulighed her og nu, der betyder, at det er legalt og korrekt at slå fjenden ihjel for at rense Europa:

”We know who you are, where you live and we are coming for you. If not today, then tomorrow, if not in 10 years, then in 50 years. We are in the process of flagging every single multiculturalist traitor in Western Europe. You will be punished for your treasonous acts against Europe, and Europeans. We will ensure that all category A and B traitors, the enablers of Islamisation and the destroyers of our cultures, nations and societies, will be executed and your property expropriated”

Bogen indeholder efterfølgende en minutiøs plan for forløbet af den forestående krig, der vil forløbe i tre faser, begynder med terrorisme og ender med en etnisk og ideologisk udrensning i Europa. Når terror er nødvendig skyldes det, at den vil vække de sovende europæiske folk til dåd. Når folket i al almindelighed slumrer, understreges den revolutionære avantgardes rolle i opgøret. Denne elite lignes gennemgående med korstogstidens tempelriddere, og Breivik hævder at være medlem af et europæisk netværk af moderne korsriddere. For den revolutionære avantgarde gælder andre regler end for mennesker i al almindelighed. Det viser sig eksempelvis, da Breivik i sin dagbog indrømmer at have benyttet sig af to prostituerede i Prag, men undskylder sig selv med, at det intet betyder i lyset af den nåde, han snart vil opnå gennem sit martyrium. I forbindelse med det angiveligt kristne element hos Breivik skal det nævnes, at han eksplicit skriver, at han er kulturkristen og ikke religiøs kristen, fordi han ikke har et personligt forhold til Jesus. Han erkender altså blot kristendommens kulturelle værdi, men fastholder samtidig, at denne værdi ophæves, hvis kirken domineres af en pacifistisk kristendom. Kristendommen lever hos Breivik på den ekstreme nationalismes nåde og har kun en rolle at spille som et fundament for dette system, dette er en af grundene til, at Breivik modsætter sig den protestantiske kirke, som han opfatter som svag og ønsker at re-katolicering af Nordeuropa.

Fremhævelsen af den revolutionære avantgarde, der gennem martyriet og enestående og heroiske (terror)handlinger har til opgave at vække de europæiske folk, knytter sig til en heroiserende og vitalistisk tro på den enkelte handlings, dådens magt til at ændre historiens gang. I kraft af denne handling kan hele den historiske udviklingslinje drejes bort fra undergang til national genopstandelse. Dyrkelsen af dåden knytter sig også til dyrkelsen af krigen, for som nævnt er krigen ikke et skræmmebillede, men en mulighed for handling og opgør – det sted, hvor det nye samfund skal skabes, som skal afløse den degenerative tilstand. I dette kommende samfund er Europa på ny bundet sammen i en økonomisk og kulturel føderation, som har afløst EU og NATO. USA’s hegemoni er blevet brudt af dette nye Europa. Alle muslimer skal deporteres fra Europa, og de vil på dette tidspunkt ifølge Breivik vel at mærke udgøre op til 60 % af befolkningen – den etniske udrensning er gennemgående og også fra de ellers muslimske lande som Albanien og Bosnien-Hercegovina skal muslimerne udrives, samt fra Middelhavets kyst fra Bosperus til Sinai, hvor der skal oprettes stater til mellemøstens kristenhed. Endelig skal demokratiet i dets nuværende form afskaffes og samfundslivet genmoraliseres, men krigen og den etniske udrensning er så absolut, hvor hovedvægten lægges.

Hvordan skal vi karakterisere det og hvad er højreradikalisme?

 Det spørgsmål, der nu rejser sig, er, om vi kan forstå dette som konservatisme. Et svar ville være, at ja, det kan vi godt, for han kalder det selv konservatisme, og derfor er der egentlig ikke noget at rafle om. Bag et sådant svar ligger en streng nominalisme og en antagelse om, at konservatisme blot er det, som selverklærede konservative tror på. Dette udgangspunkt kan have meget for sig rent analytisk, men det står imidlertid klart, at ingen af parterne i debatten har dette udgangspunkt. Også de, som hævder, at Breivik er konservativ mener jo netop at kunne identificere en række ideologiske karakteristika såsom anti-islamisme, anti-multikulturalisme og nationalisme, som afslører ham som konservativ. De hævder altså præcis det modsatte af det nominalistiske synspunkt, hvilket dog ikke forhindrer, at der også henvises til selvidentifikationen som en underbygning af argumentationen.

Men vi skal altså koncentrere os om indholdet snarere end etiketten, og det synes da også rimeligt at antage, at hvis en ideologisk markør som begrebet konservativ overhovedet har nogen værdi, så er det netop, fordi den er i stand til at markere en substantiel forskel mellem denne position og andre positioner. Det giver sig selv, at en ideologisk identitet, der kan være sammenfaldende med enhver tænkelig anden ideologisk identitet, slet ikke er noget, som man kan bruge til at identificere sig med. Den ville være så værdiløs som et pas uden fornavn, efternavn, foto og andre kendetegn. Skal det overhovedet give mening at operere med begrebet så må det betegne noget; dermed ikke sagt, at det ikke kan dække over meget, og dermed heller ikke sagt, at det dækker over det samme til alle tider. En måde at anskue forholdet på er blevet foreslået af den britiske politolog Michael Freeden, som mener, at ideologer har kendetegn, som gør, at de adskiller sig fra hinanden, men at ideologier samtidig er under stadig forandring dog på en sådan måde, at visse af ideologiens komponenter udviser en højere grad af stabilitet end andre, hvorfor vi kan forstå, at ideologier både er præget af en betydelig historisk forandring og af en betydelig kontinuitet, som særligt gør sig gældende for ideologiens kernekomponenter.

Hvad er da konservatismens kendetegn? Den britiske idéhistoriker Noël O’Sullivan har karakteriseret konservatismen som en politics of imperferction, hvorved han forstår en særlig måde at opfatte det politiske på, som betoner menneskets imperfektion, dets begrænsethed, og derfor afviser de moderne politiske idéer, hvis grundidé, som også den amerikanske konservative Russel Kirk stærkt betoner, er, at mennesket kan perfektioneres, og at politikkens mål derfor bliver at skabe det perfekte samfund. Imod dette fastholder konservatismen med et udtryk, som den liberal-konservative Henrik Gade Jensen bruger andetsteds i dette nummer af Årsskriftet Critique, at ”det bedste er det godes fjende”, og at forsøget på at nå dette perfekte stadie ikke fører til perfektion, men til perversion. Dette ideologiske kendetegn er også blevet fremhævet af konservatismens kritikere. For eksempel taler idéhistorikeren Albert Hirschman om, at konservative eller ”reaktionære”, som han kalder dem, ofte benytter sig af nogle faste retoriske former, herunder ”perversionstesen”, der alle har til formål at afvise de progressive ideologiers målsætninger som umulige eller kontraproduktive.

Den konservative, amerikanske idéhistoriker Jerry Z. Muller har fremhævet en lang række ideologiske karakteristika ved konservatismen, som ikke er nødvendige elementer i enhver udlægning af konservatismen, men har en tendens til gang på gang at optræde i konservative positioner. Iblandt disse er betoningen af menneskets imperfektion, institutionernes nødvendighed, samt kulturens og det partikulæres betydning. Førnævnte Michael Freeden, der også må regnes som en kritiker af konservatismen, fremhæver til gengæld stærkt organismebegrebet og betoningen af den ”naturlige” orden som konservatismens eneste stabile elementer, idet det dog ikke er givet på forhold, hvor rigidt forholdet mellem det naturlige udgangspunkt og den nødvendige udvikling er. Organismetanken eller vækstmetaforen fremhæves også af den svenske sociolog Göran Dahl i hans bidrag til Brian MikkelsensDen konservative Årstid. Dahl som gennem flere år har forsket i konservative ideologier og højreradikale ideologier når således frem til, at vækstmetaforen, der knytter sig til organismebegrebet er den gennemgående tanke i de mange forskellige varianter af konservatisme, som findes.

 Vender vi blikket mod et par danske konservative, ser vi dette billede bekræftet. Eksempelvis kan nævnes to indlæg om konservatisme af Kasper Støvring og Søren Hviid Pedersen i Årsskriftet Critique 2008. ”Eftersom konservative realistisk erkender menneskets instinktive tilbøjeligheder, besinder de sig også på menneskets begrænsning, de arvede eller vundne goder…”, skriver Kasper Støvring, der her udlægger konservatismen på en måde, der ligger tæt op ad O’Sullivans karakteristik af denne ideologi og dens forhold til det politiske. Søren Hviid Pedersen tager udgangspunkt i samme opfattelse af konservatismens ”grundlæggende mistro til det enkelte menneskes moralske og intellektuelle habitus” og betoner herefter konservatismens forsvar for civilsamfundets institutioner, idet han hævder, at konservatismen netop i kraft af sit filosofiske udgangspunkt afviser liberalismens og socialismens idéer om henholdsvis marked og stat som det eneste saliggørende. I denne sammenhæng kan også nævnes Per Stig Møller fra Det Konservative Folkeparti, der i bogen Den naturlige Orden meget kraftigt har betonet konservatismens anti-radikalisme: ”System-politikken udgår fra rationalismen. Når forstanden kan gennemskue alt og erkende alle bevægelseslove og mekanismer, kan den gennemskue lovene for det menneskelige sind og den menneskelige adfærd.” Denne rationalisme fører herefter til de mange forsøg på at realisere socialismens og liberalismens utopier og ender med Per Stig Møllers ord i behandlersamfundet og det totalitære samfund.

Hvad de forskellige forsøg på at definere konservatismen har tilfælles, er en betoning af konservatismen som en indsigelse mod den moderne verdens radikalisme. Denne radikalisme er nemlig afhængig af utopien, og lader sin politiske handlinger diktere af forventningshorisonten, som begrebshistorikeren Reinhart Koselleck har vist. Hvad enten konservatismen nu henviser til en antropologisk ansats eller til idéen om organisk udvikling, så er det udtryk for en kritik af netop denne moderne trang til at lade sine handlinger diktere af forventningen snarere end af erfaringen. Hvad der synes at kendetegne konservatismen er altså en form for anti-idealisme og anti-utopisme, som giver sig udslag i en kritik af den iboende radikalisme i modernitetens forskellige politiske projekter, og i den forstand er konservatismen altså netop anti-radikalisme, selvom man i en anden forstand må sige, at der ligger en vis radikalitet i dette stadige opgør, fordi det retter sig mod den modernitet, hvis vilkår vi tager for givet.

 I kraft af denne anti-radikale tråd må konservatisme i udgangspunktet være noget andet end højreradikalismen. O’ Sullivan skelner således på forhånd mellem konservatismen og højreradikalismen, ligesom han skelner mellem konservatisme og reaktion. Jerry Z. Muller skelner mellem ortodoksi og konservatisme, mellem reaktion og konservatisme samt mellem konservatisme og det, han kalder radikalkonservatisme. Hvor den konservative forstår behovet for stadig evolutionær reform, at der må forandres for at bevare med et populært udtryk fra Burke, står den reaktionære ifølge Muller i et modsætningsforhold til det bestående samfund og vil vende tilbage til det allerede tabte. Radikalkonservatismen står også skarpt i opposition til det bestående, men erkender til gengæld, at det tabte netop er tabt, hvorfor dens opmærksomhed fæstner sig på det nye.   Lige som konservatismen i øvrigt erkender den nødvendigheden af institutioner, autoritet og historisk kontinuitet, men i modsætning til denne opfatter den de moderne institutioner som angrebne, som tabte bastioner, og dens virke sigter derfor mod en revolutionær omvæltning af det bestående samfund. Denne ideologi fik en markant udformning i mellemkrigstidens Tyskland, hvor såkaldte konservativrevolutionære drømte om det kommende samfund og ønskede en totalitær løsning på modernitetens forfald, som kunne etablere en anden og alternativ modernitet. En af disse, litteraten Arthur Moeller van den Bruck udtrykte i sin bog Das dritte Reich dette konservativrevolutionære sindelag præcist, da han beskrev sin samtid som en epoke dømt til forlis, dømt til at opleve den dag, der ødelægger al dens succes. Ligesom senere højreradikale og ikke ulig Breivik knyttede han det revolutionære håb til opfattelsen af krigen som en mulighed for et tiltrængt opgør:

”Let us combine revolutionary and conservative ideas…Let us win the revolution…the revolution set the seal on our collapse; let is set the seal on our resurrection…We had reached a point in our history when a detour and a new path were necessary…There were problems in our history which would never have been soluble without a war and without a revolution. Let us make the War and the Revolution the means of solving them”

Den konservative revolutions forhold til nazismen er et omstridt emne, men overordnet set, er der ikke tvivl om, at dens højreradikale tankegods pegede i retning af nazismens totalitarisme. Det er bemærkelsesværdigt, at denne form for radikalkonservatisme også er et opgør med den bestående konservatisme. Der prædikes ikke bare, sådan som eksempelvis Adam Holm har fremhævet det i sin ph.d.-afhandling, en tilbagevending til et oprindeligt konservativt grundlag, således at radikalkonservatismen bliver ”conservatism applied to itself” med Göran Dahls ord. Der prædikes i mange tilfælde, at der netop skal skabes noget nyt, hos Moeller van Den Bruck er dette en såkaldt ”tysk socialisme”, og hos Breivik er det korsfarer-nationalisme. Begrebet radikalkonservativ optræder da også hos Muller som et grænsebegreb, og pointen er hér netop, at radikalkonservatisme slet ikke er konservatisme, og begrebet er derfor også et forsøg på at sætte ord på, hvad der sker, når konservatismen bryder med sig selv og bliver radikaliseret.

“Hvad er da konservatismens kendetegn? Den britiske idéhistoriker Noël O’Sullivan har karakteriseret konservatismen som en politics of imperferction, hvorved han forstår en særlig måde at opfatte det politiske på, som betoner menneskets imperfektion, dets begrænsethed, og derfor afviser de moderne politiske idéer, hvis grundidé, som også den amerikanske konservative Russel Kirk stærkt betoner, er, at mennesket kan perfektioneres, og at politikkens mål derfor bliver at skabe det perfekte samfund.”

Højreradikalismen har da også sin egen historie. Konservatismen er en ideologi, der har rødder i opgøret med Den Franske Revolutions radikalisme, mens de højreradikale ideologier, der typisk er kendetegnet ved et radikalt nationalistisk udgangspunkt, opstår i slutningen af 1800-tallet, som et svar på udfordringen fra socialismen. Som en stærkt nationalistisk ideologi betonede den ideligt nationens hellighed og ukrænkelighed og ville udsondre ethvert fremmedelement. Nogle steder betød dette et opgør med ideologiske modstandere, mens det andre steder knyttedes til religiøse eller kulturelle modsætninger og igen andre steder til en biologisk begrundet antisemitisme. At højreradikalisme ikke er konservatisme, men netop noget nyt, understreges på det kraftigste i det klassiske værk om fænomenet Eugen Webers og Hans Roggers antologi The European Right, hvor forfatterne konkluderer: “the new phenomenon [was] characterized as radical, violent, intransigent, extremist, modern, or totalitarian – the antithesis, in short, of classical conservatism” og igen lidt senere: ”yet its remoteness from the Left does not automatically move the Right closer to conservatism…The authoritarianisms of Fascism or Nazism were not simply heightened forms of an older authoritarianism…the extremists of the Right were truly radical and equally far removed from conservatives, liberals and socialists.”

Om Breiviks ideologi må man sige, at den ikke falder ind under selv en meget bred forståelse af konservatismen, selv ikke hvis der gives plads for et vist mål af nationalistisk radikalisme inden for konservatisme. Ideologien er radikalt revolutionær, tror på, at det er muligt gennem menneskelig handling at etablere en post-historisk virkelighed og realisere en nationalistisk utopi, den er en kritik af det borgerlige samfund, vender sig mod markedsøkonomien og hele den politiske orden, som blev skabt efter Anden Verdenskrig og den er udtalt anti-amerikansk og antidemokratisk. Når det er blevet hævdet, at der er tale om konservatisme, skyldes det, at Breivik selv kalder sig konservativ, men som jeg har forsøgt at vise, er dette ikke tilstrækkeligt. Derudover skyldes det også, at Anders Breivik ikke knytter snævert an til de ideologier, som vi er vant til at opfatte som bærere af højreradikalt tankegods. Således spiller hverken nazisme, fascisme, integral traditionalisme eller andre racebiologiske og esoteriske højrefløjsmiljøer nogen videre rolle i manifestet. Således mener jeg ikke, at Jeppe Matzen i sin artikel Nyfascisten i Weekendavisen rammer hovedet på sømmet, når han når frem til, at Breivik bedst lader sig forstå i den esoteriske højre-tradition efter den italienske traditionalist Julius Evola – skønt det dog må indrømmes, at dyrkelsen af korsfarermyten kan pege i en retning af en esoterisk inspiration, ligesom at Breiviks afstandtagen til fascismen bestemt ikke er så entydigt, som det er blevet udlagt i dagspressen. At Breivik ikke indskriver sig i nogle af disse mere marginale højreradikale ideologier, gør ham dog ikke konservativ, og bedst kan hans ideologiske udgangspunkt forstås som en form for revolutionær nationalisme, der ikke tror på muligheden for kontinuitet og organisk udvikling, men netop mener, at muligheden herfor er blevet forskertset. Ideologien lader sig således karakterisere med den brede betegnelse højreradikalisme. Når den kan knyttes til nationalkonservatisme, skyldes det dels, at de begge taler om kulturens betydning for samfundet, dels at national- eller kulturkonservatismens sprog i stigende grad er et, som benyttes af højreradikale, der har indset, at en mere traditionel højreradikalisme med en eksplicit tilknytning til fascisme, nazisme eller andre obskurantismer ingen mulighed har for folkelig gennemslagskraft.

Konservatisme og højreradikalisme

Et synspunkt, der har været fremme i den danske debat lyder, at der mellem Breiviks ideologi og eksempelvis de synspunkter, som Dansk Folkeparti giver udtryk for, er et kontinuum. Dette gav eksempelvis Politikens debat-redaktør Anita Bay Bundegaard udtryk for i Deadline på DR2 den 27. juli. Synspunktet ligger til grund for argumentationen om, at tonen i debatten har ført til massakren, og det er også kommet til udtryk hos Politiken-bloggeren Rune Engelbreth, der i et indlæg på sin blog den 28. juli på den ene side nægter at have trukket en linje mellem den demokratiske højrefløj og Breivik, men på den anden side fremhæver, at Breiviks verdensbillede var fostret af:

”den type antimuslimsk hysteri og yderligtgående nationalkonservatisme, som ikke blot gennemsyrer gerningsmanden Anders Behring Breiviks mainfest, 2083 – A European Declaration of Independence, men er standardcocktail hos den mest antimuslimske sfære blandt en række af Europas populister og nationalister.”

Her er synspunktet altså, at Breiviks ideologi er en yderligtgående nationalkonservatisme, og at denne i det hele taget går igen hos højrefløjens populister, hvormed han mener partier som Dansk Folkeparti og foreninger som Trykkefrihedsselskabet. Det måske mest markante udtryk for denne kontinuitetstese gav filminstruktøren Christian Braad Thomsen dog udtryk for i en artikel, som i al væsentlighed var et personangreb på Dansk Folkepartis Søren Krarup. Braad Thomsen gik endog skridtet længere og indikerede, at Søren Krarups synspunkter ikke blot kunne føre til handlinger som Breivik, men egentlig var af samme art som hans, idet Braad Thomsen i Krarups forfatterskab mente at kunne finde samme kombination af nationalisme og kristendom som hos Breivik, og fordi han tillige i dette forfatterskab mente at kunne finde anbefalinger af religiøst motiverede massakrer, og hans konklusion var derfor:

”Krarup har fremsat tilsvarende hadske udfald. Det er klart, at han ikke i dag vil forsvare Oslo-massakren, men med sit forsvar for tilsvarende massakrer gennem historien og ved at oppiske en borgerkrigsagtig stemning og kalde dem, der er uenige med ham, »landsforrædere«, har han gødet jordbunden for den norske massakre.”

Hvad man end måtte mene om den danske islamkritik, synes ovenstående angreb at ramme ved siden af, idet borgerkrigsbilledet jo netop her fremmaner en truende horisont, som det handler om at undgå og ikke en ønskelig tilstand. Eksemplet er da også kun med for at understrege, at kontinuitetstesen dækker over en lang række synspunkter, hvoraf nogle må siges at være tynget af en politisk, polemisk hensigt om at delegitimere ideologiske modstandere, mens andre er mere forståelige forsøg på at hævde den opfattelse, at ord kan føre til handling, og at de ord, som høres på den danske højrefløj ikke er så forskellige fra de ord, man kan læse i Breiviks manifest. Skønt jeg mener, at dette synspunkt grundlæggende bygger på en overfladisk læsning af Breiviks manifest eller en misforståelse af forholdet mellem konservatisme og højreradikalisme, er tesen dog værd at tage alvorligt, fordi den rejser spørgsmålet om, hvilke veje der kan være fra en konservativ til en højreradikal position.

Man kan nemlig med rette kritisere O’Sullivans aprioriske skelnen mellem højreradikalisme og konservatisme ud fra en historisk betragtning. For selvom man kan opsætte et sådant skel på baggrund af ideologiens væsentligste karakteristika betyder det ikke, at de konkrete aktører bliver på den rette side af dette skel, historien er i hvert fald fyldt med eksempler på det modsatte, og når kritikere har fremhævet forbindelsen mellem den konservative kritik af multikulturalismen og diverse former for højreradikal nationalfanatisme, så det uden tvivl en kritik, som næres af en historisk erfaring fra mellemkrigstiden, hvor konservatismen ikke gennemgående udviste tilstrækkelig modstandskraft over for de højreradikale anfægtelser. Når det derfor en gang er slået fast, at konservatisme og højreradikalisme er to forskellige ting, må det altså indrømmes, at konservative langt fra er immune over for radikalisering. Der er en vej fra en konservativ til en radikal position, fordi konservatismens kritik af moderniteten med historikeren Fritz Sterns ord kan udvikle sig en dyb kulturel fortvivlelse, som kun udfries gennem en revolutionær handlingsfetichisme, som nok kan synes konservativ i den forstand, at den revolutionære handling retter sig mod størrelser, som også konservatismen er kritisk overfor, men som alligevel afslører sig selv som fundamentalt ukonservativ, idet den helt ser bort fra konservatismens kritik af radikalismen og menneskets mulighed for overhovedet at skabe historien om efter sin egen vilje.

Historien om konservatismen efter denne tid er imidlertid også historiens om dens af-radikalisering, som fik den til at stå i et nyt forhold til moderniteten og den politiske liberalisme. Også de konservative, som i de senere år har fastholdt eller rettere genfremsat traditionelle konservative synspunkter om kulturens betydning for menneskets tilværelse gør i vid udstrækning dette i lyset af en kritik af mellemkrigstidens højreradikalisme. Dette gælder også for den forkætrede Søren Krarup, som bygger sit konservative udgangspunkt dels på en tidehvervsk kristendom, som om noget har betonet opgøret med idealismen og utopien i den teologiske, filosofiske og politiske tænkning, dels på den højrekonservative litterat Harald Nielsen, hvem Krarup dog netop har kritiseret for den ideologiske udvikling, som fulgte af Nielsens tiltagende antisemitisme og overdrevne dyrkelse af nationen. Også Kasper Støvring, der med størst gennemslagskraft har fremført kulturkonservative synspunkter i den offentlige debat, har i sit forfatterskab ved adskillige lejligheder givet udtryk for kritik af højreradikalismen. I hans første bog Blivende Værdier er grundsynspunktet da også netop, at konservatismen både må tage afstand til tidens populisme og højreradikalisme samtidig med, at den må tage et opgør med den neoliberalisme, som siden 1980’erne har arbejdet sig ind i konservativt tankegods. Billedet er faktisk gennemgående og et par eksempler her fra Årsskriftet Critique understreger dette. I Årsskriftet Critique II skrev filosoffen Kai Sørlander om konservatismen, at den måtte være et forsvar for rationaliteten og det frie samfund, hvorfor den adskilte sig fra eksempelvis liberalismen ved at forstå frihedens kulturelle forudsætninger, men dermed måtte den også være noget andet end gold traditionalisme, som ville forsvare hvad som helst. Fra tredje årgang kan fremhæves artiklen Den konservative Utopi af juristen Anders Toft Hansen. Denne lille artikel er en meget præcis kritik af den konservatisme, der udvikler sig i utopisk retning, og den kan også læses som en advarsel til konservative om at være sig deres ideologiske udgangspunkt bevidst:

”Lige så snart konservative har et idealsamfund for øje, en fortryllet illusion, det få en sådan indflydelse på den konservative, at der ikke gås på kompromis med idéen. Men konservatismen bør altid være transparent. Man skal forstå og erkende grundlaget for de idéer og værdier, konservatismen anbefaler.”

Toft Hansen fremhæver det forhold, at konservatismen ingenlunde er vaccineret mod radikalismen, den står altid selv i fare for at forelske sig i denne eller hin ideologiske forestilling, og derfor må konservatismen, hvis den skal være konservativ, også altid være selvkritik, kun på den måde kan konservatismen i nogen meningsfuld og gennemført forstand leve op til sine egne krav til anti-radikalisme. Konservatismen er ikke en ideologi, som ligger på grænsen af vanviddet, men den kan udvikle sig til vanvid, den kan udvikle sig væk fra sig selv. Endelig vil jeg i al beskedenhed nævne min egen artikel, De sorte Jakobinere, fra tredje årgang, der blandt andet var et forsøg på at indkredse denne ideologiske udvikling fra en gængs konservatisme til en højreradikal konservativrevolutionær position. Hovedsynspunktet var, at skønt denne konservativravolutionære tænkning tog udgangspunkt i en konservativ analyse af moderniteten, så endte den i ”en politisk og filosofisk radikalisme, der var så fremmed for konservatisme, som nogen konservatisme kunne være.” For den konservativrevolutionære tænkning dyrkede menneskets egenmægtighed, i stedet for at besinde sig på dets begrænsninger, den forvandlede den epistemologiske ydmyghed til en afvisning af fornuften i det hele taget, og knyttede an til en cirkulær tidsopfattelse, der betød afvisningen af det bestående til fordel for en forestillet autenticitet.

I bevægelsen fra konservativ til højreradikal ideologi ligger altså ikke blot et kontinuum, men snarere en omtolkning af konservatismens grundlæggende ærinde. Det giver således bedre mening at tale om højreradikalismen som en perversion af konservatismen forårsaget af dyb kulturpessimisme, som slår over i en overdreven, næsten religiøs tro på menneskets muligheder for gennem handlingen at forandre alt, end at forstå den som en fortsættelse af konservatismen. Dermed ikke sagt, at der ikke er en forbindelse, men vejen er lang og snoet og kun for den mismodige eller den politiske messianist, og vil man gå den vej, kræver det, at man er villig til at gøre vold på nogle af de elementer, som man gerne opfatter som fundamentale for konservatismen, og i sidste ende betegner flugten til højreradikalismen et nederlag for konservatismen snarere end en hurtig vej til at indfri dens tanker.

Christian Egander Skov (f. 1985) er ph.d.-stipendiat i historie og redaktør på Årsskriftet Critique

Udgivelser

De sorte jakobinere

Jeg skriver i artiklen “De Sorte jakobinere” om de yderligtgående tyske konservative, der kaldte sig revolutionære, og hvis konservatisme ikke alene var et opgør med det moderne samfunds radikalisme og atomisme, men en utopisk og æstetiserende radikalisme. Inspireret af filosoffen Nietzsche ville de en omvurdering af alle værdier. Deres konservative revolution vendte sig mod hele det borgerlige samfund, dets moral og frem for alt mod kristendommen.

Når konservatismen anråbes i den politiske debat, er det oftest som et krav om pragmatisme, realisme eller modstand mod radikale, utopiske projekter. Alle disse elementer har været  fundamentale bestanddele i politisk konservatisme siden Burke, og konservatismen vil derfor ofte blive opfattet som en form for moderatisme og snarere som en metode end en egentlig ideologi. Denne måde at opfatte konservatismen på kendes fra den realpolitiske hverdag. Resultatet kan være en ideologi, der er svær at skelne fra liberalisme eller socialdemokratisme. Synspunktet findes også i den teoretiske og historiske litteratur om emnet. Historikerne Eugen Weber og Hans Rogger definerer i deres klassiske værk om det europæiske højre konservatismen som moderatisme og dermed som modsætningen til det radikale, nationalistiske højre, der opstod fra slutningen af 1800tallet.[1]Idehistorikeren Nöel O´Sullivan har defineret konservatismen som  politics of imperfection – en tilgang til politik, som betoner menneskets begrænsede kognitive og moralske kvaliteter, og som derfor ønsker at begrænse politikkens råderum i det hele taget.[2]

 

Beskrivelsen er god al den stund, den siger noget væsentligt om konservatismen som politisk praksis og teori. Men som historisk fænomen har konservatismen andre ansigter, der med denne definition a priorisk udsondres af begrebet. Der er en anden konservatisme – en konservatisme, der ikke ønsker politikkens råderum begrænset, der ikke betoner menneskets begrænsede moralske og kognitive evner, en konservatisme, der end ikke ønsker bevaring, men omstyrtning og revolution. Der findes en konservatisme, der er radikal snarere end moderat og revolutionær snarere end evolutionær. En sådan konservatisme kan hævdes at være en perversion, en uheldig mutation i den konservative tænkning. Normativt kan man hævde, at den slet ikke er konservativ. Men alle disse normative indvendinger redder ikke konservatismens skind. Mutationen har fundet sted. Den historiske affinitet er et faktum og imellem den klassiske konservatisme og den revolutionære består ikke kun brud, men også en væsentlig grad af kontinuitet. I det følgende skal nogle grundlæggende temaer i det radikalkonservative tankegods belyses med udgangspunkt i den tyske konservative revolution for at fastlægge denne konservatismes relation til klassiske konservative ideer. Ydermere skal det undersøges, hvordan den tyske radikalkonservatismes forhold til den nazistiske totalitarisme udviklede sig. Den historiske relation til højreradikalisme og fascisme, som ikke altid har taget form af resolut afvisning, er konservatismens tunge arv. Den må vedgå sig affiniteten, for at blive bevidst om dens faldgruber og for at afklare de grundlæggende forskelle, der betinger muligheden for en normativ konservativ kritik af radikalkonservatismen. Dertil behøves en mere åben definition af konservatisme, der ikke a priorisk udsondrer fænomener som den konservative revolution, og i stedet tjener som tjener det heuristiske formål at give os et udgangspunkt, hvorfra vi kan forstå bevægelsen fra traditionel konservativ tænkning til konservativrevolutionær.

 Hvad er konservatisme? 

Konservatismen er en politisk ideologi, der formuleres som et svar på specifikke problemstillinger knyttet til moderniteten. Moderniteten kan opsummeres som en ny måde at tænke relationen mellem menneske, samfund, natur og Gud, og knytter sig til en bestemt fase i historien.[3] Denne fase begynder ikke i 1789, men Den franske Revolution er en af de historiens paukeslag, som gør det muligt at tænke epokalt. I denne sammenhæng er det vigtigste, at moderniteten under alle omstændigheder medfører, at religionen, af Marx rammende betegnet menneskets generelle teori om verden, mister sin forklaringskraft, og at samfundets moralske og sociale orden derved mister sin selvfølgelighed. I det øjeblik, denne selvfølgelighed forsvinder, opstår konservatisme ud af en ureflekteret traditionalisme som et forsvar for den nu omstridte tradition.[4] Som reflekteret politisk ideologi betoner konservatismen menneskets ufuldstændighed. Mennesket anskues som imperfekt, ondt, svagt, en synder eller et væsen, der har brug for civilisationens og kulturens bånd for at tøjles. Dette menneske kan ikke forstå verden i al dens kompleksitet. Forsøget herpå fører til en reduktionisme, der snarere bringer verden ned på menneskets niveau, end den gør mennesket klogere på virkeligheden. Konservatismen er altså præget af en epistemologisk ydmyghed, der sætter spørgsmålstegn ved abstraktionens og fornuftens absolutte værd i erkendelsen af verden. [5] Mennesket er som følge af sin karakter henvist til at forlade sig på institutioner, der står uden for det selv og er givet forud for det selv. Menneskets tilværelse er grundlæggende knyttet til sådanne institutioner, der er vokset frem gennem historien. Derfor bygger konservatismen også på en historisk utilitarisme, som siger, at det bestående består af en grund. Institutionerne er skabt i og med historien og er tilpasset en række svært ekspliciterbare funktioner i samfundet. Dermed bliver den konservative utilitarisme meget forskellige fra den planlægningstro, som vi i dag forbinder med utilitarisme.

“Der findes en konservatisme, der er radikal snarere end moderat og revolutionær snarere end evolutionær. En sådan konservatisme kan hævdes at være en perversion, en uheldig mutation i den konservative tænkning. Normativt kan man hævde, at den slet ikke er konservativ. Men alle disse normative indvendinger redder ikke konservatismens skind. Mutationen har fundet sted. Den historiske affinitet er et faktum og imellem den klassiske konservatisme og den revolutionære består ikke kun brud, men også en væsentlig grad af kontinuitet.”

Dette fører til ideen om, at politikkens råderum må være begrænset. I kraft af menneskets svaghed kognitivt og moralsk samt den samfundsmæssige historiske virkeligheds instrumentelle værdi er politikkens formål ikke at omkalfatre, men at sikre et samfund, hvor politik forstået som aktiv indgriben i samfundsordenen spiller en marginal rolle. Dette er i sidste ende en tanke om organisk samfundsvækst og spontan orden.[6]

Den konservative revolution i Tyskland 

Efter Første Verdenskrig opstod i Tyskland en bevægelse, der er blevet kaldt den konservative revolution. Den bestod af en række unge eller yngre intellektuelle, som afviste den klassebaserede marxisme, men samtidig mente, at den hidtidige konservatisme ikke havde andet at byde på end borgerlighed og reaktion. Mange af dem havde deltaget i Første Verdenskrig, og deres ideer var på afgørende vis blevet farvet af det, de dér havde oplevet.[7] For dem var krigen ikke først og fremmest et nederlag. Krigen var en national revolution, et stykke uafviselig virkelighed, der havde stukket sit ansigt frem gennem den forlorne pænhed og fået det vilhelminsk-borgerlige korthus til at styrte sammen. Krigen var det afklarede øjeblik, hvor det enkelte menneskes heroiske vilje endelig kunne komme til udfoldelse. Krigen var ødelæggelse, men netop dermed skabelse. Hvor gammelkonservative og bredere dele af den tyske befolkning svælgede i nederlagsmyter og dolkestødslegender, længtes konservativrevolutionære efter den genfødsel i ødelæggelsen, som ville følge på det vilhelminske Tysklands nederlag.[8] Opgaven for de konservativrevolutionære var at formulere et nyt nationalt grundlag, hvorom nationen kunne samles. Et grundlag, der satte sig udover det gamle skel mellem højre og venstre, socialisme og borgerlighed, og som ud af modernitetens atomiserede virkelighed kunne skabe eller genskabe enhed og helhed.

Den konservative revolution var aldrig en egentlig bevægelse endsige, som ældre undersøgelser har antydet, en sammenhængende politisk filosofisk position.[9] Der var et mylder af skribenter tilknyttet en myriade af publikationer og studiekredse. Personer og grupper imellem var der såvel sympati som inderligt had. Positionerne gik fra borgerlige og elitære jungkonservativen i Die Deutsche Herrenklub, der ønskede en national og kristelig genfødsel af Tyskland, til nationalrevolutionære radikalister som forfatteren Ernst Jünger eller nationalbolsjevikker som Ernst Niekisch, der i Stalins totalitarisme så modellen for en ny tysk nationalisme.

Man kan på den baggrund diskutere, hvorvidt det giver mening at tale om ”den konservative revolutions” standpunkt som et, der kan adskilles fra andre. Det var i sin tid filosoffen Armin Mohler, der i et af de grundlæggende værker herom etablerede begrebet. Det normative, ligefrem apologetiske, sigte, Mohler havde med sit virke, er blevet kritiseret. Alligevel er begrebet blevet fastholdt. Som en generalisering, der tjener til at fremhæve det ”typiske” giver dets anvendelse stadig mening. Ved at bruge dette begreb kan vi indfange en radikalkonservativ holdning, der stod i et spændingsforhold til både traditionel konservatisme og nazisme. Ved at tage udgangspunkt i begrebet som et åbent og uafklaret begreb, hvis relation til beslægtede begreber må fastlægges empirisk, kan vi benytte det, ikke som en spændetrøje, en a priorisk fældet dom eller apologi, men som et heuristisk redskab, der åbner problemfeltet for yderlige undersøgelser.

Konservatisme kan anskues som et forsvar for institutioner på baggrund af de konkrete institutioners instrumentelle værdi for samfundet. Den radikalkonservative holdning træder frem dér, hvor ideen om institutionernes instrumentelle værdi fastholdes, samtidig med at de traditionelle institutioner afskrives som angrebne af den moderne livsholdning, de skulle værne mennesket imod.[10] Dette var den konservativrevolutionære analyse af situationen efter Første Verdenskrig. Det borgerlige samfunds institutioner var inficeret af den selvsamme sygdom, de skulle bekæmpe. Socialismen kunne i dens marxistiske og materialistiske udformning ikke bibringe andet end splittelse og klasseegoisme.

Deres nationalistiske tankegang og deres afvisning af materialisme havde rødder langt tilbage i tysk historie. I tysk konservatisme gik der en stærk kulturpessimistisk og romantisk strømning, som stammede fra den moderne tyske nations fødsel i opgøret med Den franske Revolutions idealer. Tyske nationalister måtte genfinde det egentligt tyske, og det betød en afvisning af det franske.[11]

Men det var Første Verdenskrig tolket som national revolution, som skabte den positive vision for samfundet, der tjente som inspiration for de konservativrevolutionære. Mellemkrigstidens pacifistiske litteratur, eksemplificeret ved Remarques Intet nyt fra Vestfronten fra 1929, tolkede krigen som et tragisk tab af mening, hvor den yngre generation var gået direkte fra skolen ud i skyttegraven og videre til graven for et forstenet, paternalistisk gammelmandsvælde. Den lagde vægt på individets nivellering i massekrigen og skellet mellem den heroiske bragesnak, der ledsagede de tyske armeer, og den realitet, der mødte den selv samme ungdom i det absurde månelandskab, som nu var dens virkelighed. Krigen var fædrenes forræderi mod sønnerne. [12]

”Efter Første Verdenskrig opstod i Tyskland en bevægelse, der er blevet kaldt den konservative revolution. Den bestod af en række unge eller yngre intellektuelle, som afviste den klassebaserede marxisme, men samtidig mente, at den hidtidige konservatisme ikke havde andet at byde på end borgerlighed og reaktion.”

De konservativrevolutionære delte grundlæggende elementer i denne analyse. Der var enighed om, at den gamle orden og det borgerlige samfunds normer, idealer og forestillinger var blevet sønderskudt et sted i Flandern. Men de blev ikke stående ved denne ødelæggelse. Dette ses tydeligst hos forfatteren Ernst Jünger. Han var en af de unge mænd, der begejstret meldte sig frivilligt, da krigen brød ud. I modsætning til hovedpersonerne i Remarques fortælling blev han ikke forledt af de ældre, og krigen var alt andet end desillusion. Han havde selv valgt at gå ind i hæren, og denne handling var i høj grad for ham et oprør mod det borgerlige samfund. I krigen så han muligheden. Dens ødelæggelse var befriende, ja kun i dødens mulighed var det egentlige liv muligt. Jünger udmærkede sig i løbet af krigen og modtog kejserrigets højeste orden pour le merite – da han døde i 1998 i en alder af 102, var han i øvrigt den sidste overlevende bærer af denne orden. Han kom ud af krigen som krigshelt og udgav snart bogen In Stahlgewitter n, hvor han hyldede krigen, krigeren og heroismen.[13]

Bogen blev en stor succes, og han virkede herefter både som forfatter og indflydelsesrig og feteret politisk skribent på den tyske højrefløj. Bogen byggede på hans krigsdagbøger og viste krigsskuepladsen i lyset af en heroisk nihilisme, hvor krigen var udtryk for en autenticitet, der stod i modsætning til det borgerlige samfund. For Jünger og hans ligesindede var krigsudbruddet i 1914 en national revolution. Hér var ikke tale om fædrenes forræderi, men om den unge generations opgør med fædrenes borgerlige, vilhelminske samfund. Her var der på en ganske anden måde tale om en generationskonflikt, hvor de gamle veg, og de unge triumferede.

En af de mest indflydelsesrige skribenter i den konservative revolutions første periode var litteraten Arthur Moeller van den Bruck. Han gav denne generationskonflikt storpolitiske dimensioner, da han i 1916 beskrev hele krigen som en kamp mellem de unge og de gamle folkeslag. Skæbnen ville, ifølge Moeller van den Bruck, at de unge skulle vinde. Hvor han altså ikke afviste Tysklands sejr, så måtte den for ham netop være en sejr for et ungt folk, og det Tyskland, han forestillede sig, var da også et ganske andet end det kejserrige, som han i hele sin ungdom havde følt sig fremmed for. Disse tanker uddybede han efter krigen. Riget måtte i en helt ny forstand være preussisk, gøre op med kristendommen – denne umulige tro. Der måtte formuleres en national socialisme, der kunne favne hele nationen. Tyskerne havde i krigen lært et frontfællesskab at kende, som udslettede klasseskel og gjorde hver enkelt soldat solidarisk med fædrelandets sag. Dette var ikke kun en realitet i skyttegravene. Selv storkapitalen var blevet tøjlet af den tyske krigsøkonomi og havde lært at tjene krigsindsatsens og helhedens sag.[14]

Den nye socialisme var en national socialisme og en tysk socialisme. Dette punkt uddybede filosoffen Oswald Spengler i bogen Preussentum und Sozialismus fra 1919. Ifølge Spengler var Marx´ afgørende fejl, at han i udgangspunktet splittede samfundet mellem proletariat og borgerskab.[15] Proletariatets ideologi var socialisme og borgersskabets kapitalisme. For Spengler gik det egentlige skel mellem kultur og civilisation. I almindeligt sprogbrug kan vi i hvert fald i dag opfatte dem næsten synonymt, men i datidens konservativrevolutionære jargon var det dén afgørende modsætning. Kultur var det uforfalskede, det egentlige og det organiske, mens civilisation  betegnede det kunstlede, det uegentlige og det konstruerede; med andre ord vestlig liberalisme, materialisme og marxisme. I den forstand var civilisation et fremmedelement for Tyskland. Den egentlige socialisme var kultur , fordi den var åndelig og havde rod i en autentisk preussisk tradition. Marx derimod var blot en afart af vestlig materialisme, hvorfor han slet ikke var socialist, men tværtimod stod på samme side som kapitalismen i dens angreb på Tyskland, kultur og socialisme. Tysk socialisme måtte renses for Marx og klassekamp. Den måtte vise hen til det indre sammenhold i Tyskland og betone modsætningen til vesten og al dens væsen.

Modstillingen mellem Tyskland og vesten eller kultur og civilisation  var en variant over et klassisk konservativt tema; skepsis over for oplysningstidens abstrakte fornuft. Men hvor konservatismen typisk ikke var en afvisning af fornuft som sådan og da slet ikke af civilisation, men blot et korrektiv til den abstrakte fornufts ubegrænsede herredømme – et lille men, der skulle besinde fornuften på dens værensforbundethed – så blev dette i den konservative revolution til en resolut afvisning af fornuften som livsfjendtlig overhovedet.[16] Den konservative revolutions ønske om nye institutioner i gamle institutioners sted var ikke en pragmatisk eller realistisk funderet besindelse på nye tiders nye vilkår, men en grundlæggende afvisning af hele det fundament, hvorpå de borgerlige institutioner hvilede. Der var tale om en autenticitetsjargon, der ikke alene var anti-marxistisk og anti-liberal, men i dens radikalisme også anti-konservativ .

Anti-konservativ konservatisme er umiddelbart et modsætningsfyldt udtryk, men det er blot en anden måde at udtrykke den modsætning, der allerede ligger i begreber som radikalkonservativ og konservativrevolutionær. Den konservative revolution distancerede sig da også i særlig grad eksplicit til fædrenes konservatisme. Den blev slet og ret affejet som vraggods fra det 19. århundrede. Dette kunne til dels skyldes den reaktionære, vilhelminske konservatismes åbenlyse og tiltagende impotens. I årene efter krigen spillede den stadig en vis rolle. Det gamle konservative parti forsøgte sig med en nyorientering ved at kalde sig et folkeparti og kom til at heddeDeutsch nationale Volkspartei. Øvelsen slog fejl. Partiet slog hurtigt om og blev igen et decideret reaktionært, monarkistisk parti, et habitat for gamle officerer og junkere, der ikke formåede at tiltrække hverken de yngre konservativrevolutionære eller nye vælgergrupper. I 1920 var et gammelkonservativt kup søgt gennemført uden nævneværdig succes, og herefter var den gamle konservatisme mere et kuriosum end en selvstændig politisk kraft. Først da det i 30’erne fik lov til at spille medløberens rolle i den nazistiske magtovertagelse, viste det sig igen som en faktor i politik, og da var dets rolle nærmest tragisk.

Reaktion eller revolution var dog ikke konservatismens eneste muligheder i Weimartyskland. Som den tysk-amerikanske historiker Klemens von Klemperer har påvist, fandtes der en række konservative positioner, der kritiserede Weimar, og hvis udgangspunkt var opgøret med det 19. århundredes politiske tænkning, men hvis kritik stadig var en positiv kritik.[17] Den ville ikke afvise det borgerlige samfund som dekadence, men vaccinere Weimar mod radikalisme med et stænk af konservativ realisme. Denne position var blandt andres sociologen Max Webers, forfatteren Thomas Manns og historikeren Ernst Troeltschs. Skønt de kunne følge elementer af den konservativrevolutionære kritik, kom det tidligt til et brud med de yderligtgående tendenser i den konservative revolution. Nationalisten Troeltsch var en af de første. I 1922 argumenterede han for en tysk konservatisme, der ikke var et opgør med, men et forsvar for civilisation, kristendom og den klassiske arv. Et vestligt demokrati var, hævdede han, mere end kompatibel med konservatisme. Derimod var den romantiske tradition, som de konservativrevolutionære byggede på, ikke andet end en blanding af mysticisme og brutalitet. Måske mere markant undergik Thomas Mann samme udvikling. MedBetrachtungen eines Unpolitischen  fra 1918 havde han markeret sig som konservativrevolutionær, men i 1923 indså han, at konservatismen måtte besinde sig på et forsvar for republikken og demokratiet i stedet for at undergrave det. Om end de demokratiske institutioner ikke var ubetvivlelige, var de dog redskaber for civilisatorisk og menneskelig fremgang. [18]

Denne gruppe så ligesom de yngre konservativrevolutionære meningstabet i moderniteten, men hvor de konservativrevolutionæres svar var radikalisme og revolution, betonede de ældre liberale konservative tværtimod mådehold og forsvar for vestlige civilisatoriske værdier. Max Weber havde allerede i sit klassiske sociologiske værk Kapitalismen og den protestantiske etik givet udtryk for denne holdning, hvor vestlighed, kultur og modernitet ses som sammenhængende fænomener. Hvordan kunne det være, at dette netop var sket i vesten? Det var Webers grundspørgsmål.

Webers forhold til moderniteten var til stadighed præget af en dobbelthed, som bedst kan beskrives som en tvivl på dens frigørende potentiale. På den ene side hyldede han netop vestens vestlighed og historiske egenart, som det kom til udtryk i fremskridtstanken, frihedsbegrebet og universalismen. På den anden siden var moderniteten hos Weber snævert forbundet med en gold formålsrationalitet, en form for nyttetænkning, der holdt det moderne menneske indespærret i et rationalitetens jernbur.

Denne selvbetvivlende vestlighed, en ydmyg og selvkritisk oplysningstradition, kendetegnede denne kreds af konservative. De orienterede sig mod vesten, anså Tyskland som et vestligt land, og deres vestlighed gik hånd i hånd med deres patriotisme. Deres konservatisme var lig Burkes. Den var pragmatisk, organisk, frihedsorienteret og med et stærkt blik for det frie samfunds fundering i en national kultur. Det var netop denne vestlighed, den konservative revolution afviste. Her var vesten lig kosmopolitisk liberalisme, dekadence og kapitalisme. Det var i høj grad Moeller van den Bruck, der satte ord på dette og formulerede, hvad han kaldte en Ostideologie, en opfattelse, hvor Tyskland stod med ryggen til vesten og måtte orientere sig mod den preussiske arv og Østeuropa. Det er den samme tanke, der går igen hos Spengler, når han taler om Preussentum, og den samme tanke, der i endnu mere ekstrem form dyrkedes på den konservative revolutions mest radikale fløj hos Ernst Niekischs nationalbolsjevikker og Gregor Strassers Schwarze Front. 

Nietzsche og opgøret med kristendommen 

Om den tyske filosof Friedrich Nietzsche er det blevet sagt, at den konservative revolution var utænkelig uden ham.[19] Hvad enten den konservative revolutions brug af Nietzsche er misbrug eller en naturlig følge af Nietzsche, er det ubestrideligt, at hans tanker blev afgørende for de konservativrevolutionære. For dem var Nietzsche først og fremmest den Zarathustra, der forkyndte, at Gud allerede var død. Det betød, at den moralske orden, der havde fået lov at overleve som en borgerlig orden efter Guds død, måtte ophæves. Hvor nogle forstod Nietzsche som ren nihilisme, var han for de konservativrevolutionære et vendepunkt i historien, indvarsleren af en genfødsel og en efter-modernitet. Løsningen fra civilisationens og borgerlighedens bånd var frisættelsen af det blonde bæst, der lurede i mennesket, og som var dets egentlige vitalistiske menneskelighed.[20] Den konservative revolutions Nietzsche var først og fremmest bebuderen af et glædeligt budskab, fyldt med livskraft og optimisme; et nyt evangelium. Hos Nietzsche fandt de konservativrevolutionære et grundlæggende opgør med kristendommen, dens moral og dens tidsopfattelse. Armin Mohler har på linie med filosoffen Karl Löwith fremhævet netop Nietzsches cykliske tidsopfattelse som det grundlæggende filosofiske anliggende for den konservative revolution.[21]

Kristendommens tidsopfattelse er lineær. Den forstår historien som en linie, der strækker sig fra skabelse over Jesu korsfæstelse til dommedag. En tidsopfattelse er et udtryk for en bestemt moralsk orden. Den kristne må forstå sin tilværelse tidsligt; det vil sige i forhold til det punkt i historien, hvor han står. Historien har en retning. Den er på vej et bestemt sted hen. For den kristne bliver centrale begreber i hans forståelse af sin eksistentielle situation begreberne før og efter. Den kristne skal således forstå, at han lever efter syndefaldet, og at dette er grundbetingelsen for hans menneskelige tilværelse og bestemmende for hans egen opfattelse af sig selv som synder og falden. Denne tanke videreføres i konservatismen som ideen om menneskets imperfektion.

Den kristne må forstå, at der engang i fremtiden kommer en dom. Hans blik er rettet mod horisonten, og hans tilværelse er en mangelsituation, hvor han hele tiden må stræbe efter eller håbe på den nåde, han kun kan få udefra. Sat i tiden sættes det kristne menneske også under en fordring.

Her sætter den konservativrevolutionære kritik ind, for en sådan tidsopfattelse forfalsker verden. Alt bliver bevægelse mod et imaginært punkt i fremtiden. Den reducerer menneskets eksistens og fjerner dets egenværd, fornedrer ligefrem mennesket og låser det fast i en teleologisk historisk proces. I stedet for at leve sit liv i troskab mod verden og den tilværelse, som nu en gang foreligger, er det kristne menneske jorden utro, idet hans blik netop er fæstnet på et fjernt punkt i horisonten, som bestemmer hans tilværelses værdi. Denne kritik retter sig ikke kun imod kristendommen. Den lineære tidsopfattelse videreføres af de moderne, progressive og sekulæreskatologiske ideologier. Nævneværdig er naturligvis her marxismens dialektiske historieudvikling, men fremhæves kan også den langt mere udbredte, alment liberale fremskridtstanke, der i tidlig og meget markant form kendes fra Condorcet, men som bedst genkendes i den generelle fremskridtstro, som understreger den lineære tidsopfattelses ubestridelighed i moderniteten.[22]

De konservativrevolutionæres tidsforståelse derimod er cyklisk. Denne måde at opfatte tiden på kendes fra dagliglivet. Vi står op, går på arbejde, tager hjem og går i seng, blot for igen næste morgen at gøre det samme. Den kendes fra årstidernes skiften og livet, der leves indtil døden, mens andre igen fødes og tager del i tilværelsen, så slægt skal følge slægters gang. Cirklen er en måde tidsligt at udtrykke det forhold på, at ingen moralsk og etisk orden funderet i den lineære tidsopfattelse kan opretholdes. Historiens gang er den evige gentagelse og ikke faste skridt mod stadig nye højder. Vi kan ikke længere forstå os selv som mennesker i en bedre og finere tidsalder end den foregående, ej heller kan vi forstå os selv som faldne syndere. Med den cykliske tidsforståelse er i første omgang enhver illusion brudt. Begrebsparret før og efter erstattes af begrebetnetop nu. Menneskets blik er ikke længere rettet mod horisonten, men mod netop denne virkelighed, som den nu en gang foreligger.

Hvis alt er gentagelse og intet grundlæggende forandrer sig, så betegner cirklen også en helhed, en strengt monistisk verdenstotalitet. Opgøret med kristendommens lineære tid er derfor opgøret med spaltningen af verden i dennesidighed og hinsidighed. Der er kun denne ene uforanderlige og evige virkelighed. Mennesket har værdi i sig selv, netop fordi det er en del af den altomfattende enhed. Kristendommens syndsbevidsthed og konservatismens imperfektion omformuleres til tanken om menneskets ufuldstændighed. Eller idet dette egentlig skal forstås positivt: Menneskets uendelige værdi i kraft af dets delagtighed i helheden.[23]

Dermed er der altså grundlæggende gjort op med både det progressive og det konservative menneskesyn. Hvad er da tilbage? For så vidt er vi her stadig ved nihilismen – men alligevel ikke. For bortkastelsen af enhver given moral er ikke en pessimistisk given op over for tilværelsens meningsløshed. For netop, hvor mennesket ikke på forhånd er bundet af den betydning, en teleologisk historisk proces har givet det, dér kan mennesket i kraft af sin egen vilje handle frit. Bortkastelsen af enhver given moral er lig viljens ubegrænsede mulighed. Mennesket kan stadig handle og opgøret med den lineære tid betyder derfor opgøret med den kultur, der binder mennesket, og stækker dets handlekraft. Snarere end at hensætte mennesket i uvirksomhed fører nihilismen for de konservativrevolutionære til livskraftsdyrkelse. Den betingelsesløse ødelæggelse af tidens former, kristendommen og civilisationens spændetrøje er selve udgangspunktet for den tilstand, hvor mennesket lever i skabende, kreativ frihed.

Men hvis ødelæggelsen af det bestående og ønsket om gennem handling stadig at skabe nyt er selve kernen i den konservative revolution, hvordan er den så i det hele taget konservativ? Hvad ønsker den at bevare? Konservatismens forsvar for institutioner er som anført funderet på ideen om historisk utilitarisme; forestillingen om, at historiens gang har tilpasset institutioner, således at de udfylder en rolle, vi måske ikke umiddelbart kan begribe, men som ikke desto mindre er helt essentiel. Det ligger i denne utilitarismes historiske karakter, at konservatismen også vil se med skepsis på forsøget på at skabe nye institutioner i de gamle institutioners sted. Den amerikanske politolog Samuel Huntington har i den forbindelse fremhævet, at konservatismen forsvarer institutionerne som formel ramme, mere end på grundlag af deres iboende, substantielle værdi.[24] Skønt dette kan problematiseres, idet den konservative ofte i sin samtid netop forsvarer en konkret institution og i dette forsvar henviser til dennes iboende egenskaber, så gør Huntington forskellen til den konservativrevolutionære opfattelse klar. Konservatismen ser på nutiden som et resultat af fortiden og erkender derfor denne fortids rolle for nutiden og fremtiden. Fortiden og institutionerne optræder her som en vigtig arv, der skal videreføres, og en formel ramme for vores egen tilværelse. Den konservative revolution afviser opfattelsen af fortiden som arv og afviser relevansen af tidens former.

For den konservativrevolutionære smelter fortid og fremtid sammen i nutid. Alt er samtid. Fortiden er her ikke arv, ikke et objekt, der står uden for den enkelte, som man kan tage op og beundre. Fortiden er i nutiden som levende virkelighed. Hvordan forklarer denne tænkning så det forhold, at vi det cykliske til trods kan konstatere, at verden bevæger sig og udvikler sig, at der kommer nyt og det gamle forgår? Dette spørgsmål får den konservativrevolutionære til at skelne mellem på den ene side det egentlige, nemlig helheden og varigheden, og på den anden side formen, der er midlertidig og tidsbunden. Ideen om tiden som evig gentagelse er ikke en påstand om formernes uforanderlighed, men en radikal påstand om skellet mellem egentlighed og form, hvor det formmæssige bliver sekundært i forhold til egentligheden. Denne tanke ses hos Spengler, der i Vesterlandets Undergang lader de skiftende tiders ydre former være afledt af nationens sjæl, en udstrakt varighed og bestandighed, der er det forgængeliges ophav.[25]

Erkendelsen af skellet mellem varighed og form, medfører erkendelsen af, at formerne også kan være perverterede og perverterende. De kan pervertere det egentlige, og netop dette er tilfældet med det borgerlige samfund, kristendommen og den vestlige civilisation i det hele taget. Den konservative revolution er konservativ, hvor den vil bevare det egentlige, og radikal, hvor den vil sønderstyrte det formelle. Dette formelle er i høj grad det, som klassisk konservatisme vil værne om.

Den konservative revolutions konservatisme ligger derfor primært i dens afvisning af ideerne fra 1789, der anskues somform. Men der ligger bag det en væsentlig radikalisering af den traditionelle konservative organiske vækstmetafor. Idet den er et forsvar for det egentlige og autentiske bag formerne skjulte, udmønter den organiske tankegang sig i en revolutionær indstilling, hvis mål er ødelæggelsen af perversionens rådne gevækster, så nyt kan vokse frem af den sunde kerne.

Fra heroisk individualisme til totalitarisme

Troen på handling og vilje går hånd i hånd med afvisningen af fornuften. Denne genfindes også i traditionel konservatisme. Men hvor der i konservatismen er tale om en form for epistemologisk ydmyghed, der tilsiger, at vi ikke skal bilde os ind at kunne reducere verden til et objekt, der kan forklares ved vores fornuft, så bliver det i konservativrevolutionær tankegang til en generel afvisning af al viden, der hæver sig op over den enkeltes eksistentielle horisont. Cirklens radikale helhedstanke ophæver helt den vestlige videnskabs skel mellem subjekt og objekt; den erkendende og det erkendte. Der er tale om en radikal subjektivisme, der gør al viden til vilje og dermed hverken giver mulighed for at forankre handling i moral eller fornuft.[26]

Idehistorikeren Roger Woods har fremhævet den grundlæggende spænding i konservativrevolutionær tankegang mellem ønsket om et samlende program for de konservativrevolutionære grupper og afvisningen af systematisk og doktrinær tænkning, som var en følge af anti-intellektualismen og den vitalistiske dyrkelse af vilje og handling.[27]

Skulle der blive tale om en egentlig bevægelse, måtte man have en fælles vision at samles om. Som udgangspunkt var det strengt taget ikke problemet at opstille et program, problemet var snarere mængden af programmer. Fra Ernst Jüngers nationalbolsjevistiske vision i Der Arbeiter fra 1932 om det evigt mobiliserede samfund til Edgar Julius Jung og Carl Schmitts mere traditionalistiske liberalismekritik var der lang vej og et rigt udvalg af politiske visioner at tage af. De mange politiske programerklæringer var noget, der udstillede splittelsen og sekterismen på den tyske højrefløj. Efter nogle halvhjertede forsøg opgaves ideen om et samlende program. Kun det revolutionære sindelag skulle binde de konservativrevolutionære sammen. Bevægelse og ikke retning var det afgørende. En kraftig fortaler for dette standpunkt var Ernst Jünger, der slog fast, at programmet ikke kunne være nedfældet, og at målet tværtimod måtte være indgraveret i de konservativrevolutionæres hjerter. ”vi behøver ikke spilde ord på dette mål” [28] Snart blev det forstået i den retning, at den konservativrevolutionære bevægelses funktion var Johannes Døberens. Den skulle berede vejen for det nye og ellers blot være klar til at stille sig i førerens tjeneste. Jünger satte eftertryk på denne holdning:

”At berede vejen for ham er frontsoldatens første opgave. Det betyder at gøre en ende på indre splid, klarlægge vore ideer og holde vores vilje til handling stærk, så vi kan smelte sammen til én enkelt og sublim vilje, og gøre os selv til et disciplineret og anvendeligt magtværktøj[29]

Manglen på politisk program fik de konservativrevolutionære til at søge imod den stærke leder, der alene i kraft af sin viljestyrke kunne gøre det fornødne. Dermed var den ekstreme individualistiske vitalisme slået over i ubetinget førerdyrkelse.[30] Den tyske jurist Carl Schmitts juridisk-politiske teorier understregede dette. Carl Schmitt var ved siden af forfatteren Ernst Jünger og filosoffen Martin Heidegger den mest interessante af de konservativrevolutionære tænkere. I bøger som Det politiskes begreb, Die Diktatur og Politisk Teologiopstillede han en kras kritik af liberalismen og et forsvar for en stærkt autoritær stat. I tidens retsfilosofi, som formuleret af den østrigske jurist Hans Kelsen, kunne lovens gyldighed føres tilbage til en hypotetisk grundnorm, der selv var en påstand om lovens gyldighed. Som andre konservativrevolutionære gjorde op med moralske normer, gjorde Schmitt op med forestillingen om en juridisk grundnorm. Rettens kilde måtte findes andetsteds. Schmitt slog fast, at den udsprang af suverænens vilje og reelle evne til handling. Suverænen var følgelig ikke retsligt eller formelt defineret, men reelt. Han var den, der rent faktisk havde magten og brugte den. Dette element af handling, vilje og afgørelse kaldte Schmitt for decisionen. Suverænens magt var derfor i udgangspunktet absolut, intet bandt decisionen, retslige begrænsninger af suverænens muligheder udsprang netop af suverænen og kunne underkendes af ham.[31]

Hvor langt var der ikke fra den britiske statsmand Edmund Burkes tanker om et samfund baseret på magtdeling til den konservativrevolutionære fascination af magtens udelelighed? Hvor konservatismen i lyset af sine tanker om menneskets svaghed og sin epistemologiske ydmyghed havde advokeret for en begrænsning af det politiske, førte den konservativrevolutionære afvisning af fornuft, moral og norm til en dyrkelse af det politiske. Hos Schmitt var alle områder i udgangspunktet mulige genstandsfelter for politisk strid. Det politiske var for ham et spørgsmål om intensiteten af en given strid og ikke et apriorisk sagsområde. Liberalismens fejl var netop, at den tænkte i disse sfærer og mente at kunne friholde visse sfærer for politik.

Hos Spengler opfattedes det politiske som en sfære i samfundet, der stod i modsætning til markedet.[32] Hvor politik havde med vilje og handling at gøre, var markedet og pengemagten eksponenter for moderne udvekslingsrelationer og formålsrationalitet. De var fremmede for den menneskelige virkeligheds fundament. Handel var en parasit på handling, markedet kulturens og menneskelivets ødelæggelse.  Det var lig en åndelig forarmelse, som nok gjorde det muligt at overleve, men umuligt at leve. Markedet var ødelæggelse og politisk handling var skabende. Det yderste udslag af politik og kreativitet var krigen. Den var et frihedsrum, hvor normløs handling var mulig, og hvor den enkelte desuden fik del i den frihed, som kun kunne opnås ved at indgå i helheden. I krigens totale ødelæggelse og kaos udspillede kreativiteten sig, og hér kunne mennesket kappe kulturens bånd og sætte sit indre blonde bæst fri, hér kunne han leve autentisk, ubundet af borgerlige normer og kristelig moral.

Hvor krigen blev det egentlige og samfundet det afledte, måtte samfundets organisation rette sig efter krigens krav. I hele det borgerlige samfunds ordning var der noget forlorent, der var den egentlige årsag til nederlaget i krigen. For det gamle Tysklands krigsførelse havde ikke været moderne i radikal forstand. Krigen havde været isoleret til fronten. Bag frontlinjerne blev det borgerlige samfund videreført, og mens sønnerne kastede sig ud i frontens stålregn, hilste fædrene stadig høfligt på hinanden, løftede hatten, nikkede og sagde god dag. Den individualistiske vitalisme slog over i en fascination af det moderne totalitære samfund, hvor alt var politiseret og alt underlagt det, som Ernst Jünger kaldte den totale mobilisering. Denne radikalisme var mest udtalt hos de såkaldte nationalbolsjevikker omkring Ernst Niekisch, der lod sig inspirere af stalinisme og femårsplaner. Han var igen inspireret og stod på venskabelig fod med netop Ernst Jünger, der i bogenDer Arbeiter havde tegnet konturerne af det totalitære samfund, hvor arbejderen realiserede sin frihed ved at indgå i fællesskabets totalitet.

Det var arbejderen, der måtte være fundamentet for det nye Tyskland. Han var som skikkelse væsensforskellig fra borgeren, for hvem romantikkens holisme kun kunne være et udslag af eskapisme. Arbejderen var den handlende og skabende, og i den totale mobilisering var han ét med fællesskabet og havde derved vundet sig friheden.[33]

Den konservative revolution og konservatismen

 Den konservative revolution er et interessant historisk fænomen, idet den skabte forbindelse mellem konservativt tankegods og den totalitarisme, som konservatismen i egen selvforståelse bekæmper. Konservativrevolutionære apologeter som den tyske filosof Armin Mohler har søgt at etablere den konservative revolution som en verdensanskuelse, der eksisterede uafhængigt af konservatisme og nationalsocialisme. Ifølge Mohler er den konservative revolution først og fremmest teori, mens nationalsocialismen er en praksis influeret af mange forskellige teorier[34]. Tanken om den konservative revolutions idemæssige autonomi tjener i så fald til at gøre den til et acceptabelt svar på modernitetens udfordringer. Den er ikke som konservatisme bagudskuende og et udtryk for en falleret borgerlig tilværelsesforståelse. Den er ikke funderet i et religiøst system, hvis sammenbrud er modernitetens forudsætning, og endeligt kan den ikke drages til ansvar for nationalsocialismens excesser. Som nævnt kan man på baggrund af begrebets apologetiske funktion være betænkelig over for dets anvendelse. Men alene Mohlers konstruktion af begrebet som et forsøg på at etablere en legitimt dvs. ikke nazistisk inspirationskilde til senere højreradikal tænkning gør begrebet interessant. Med begrebet er etableret en position mellem antikvarisk konservatisme og uantagelig nazisme, som kan opfattes som mere eller mindre legal.

Navnlig igennem den Mohler-inspirerede, franske, radikalkonservative filosof Allain de Benoist har tankegodset desuden arbejdet sig ind i den konservative hovedstrømning. I den nyligt udgivne antologi Den borgerlige Orden, redigeret af Kasper Støvring og Morten Ebbe Juul Nielsen, går to af indlæggene således i debat med de Benoist.[35] Lektor, ph.d. Søren Hviid Pedersen bruger de Benoist som inspiration til en moderne konservativ politisk vision, der tager udgangspunkt i en post-kristen virkelighed, mens post. doc. Anders Ehlers Dam lader sig inspirere af de Benoists kritik af den moderne vækstideologi.

Hos de førnævnte er der tale om forsøg på at indtænke nogle radikalkonservative indsigter i en mere klassisk konservativ forståelsesramme og ikke om en videreførelse af en konservativrevolutionær tradition endsige et forsøg på at undergrave det liberale demokrati. Alligevel må vi spørge til den konservative revolutions ideologiske beskaffenhed i lyset af denne tankegangs tilsyneladende stigende relevans i det senmoderne samfund, som er blevet understreget af Göran Dahl, som også har påpeget den konservativrevolutionære tænknings relevans for det nye højre.[36] Den danske historiker og journalist Adam Holm har været inde på et lignende ærinde i sin ph.d.-afhandling fra 2003. Han hævder, at det nye højre og mellemkrigstidens radikale konservatisme har samme funktion. De undergraver samfundets liberale grundantagelser. Holm begrænser sig her ikke til at tale om højreradikale, men taler om centrumsradikale, det som også kan kaldes det populistiske højre og herhjemme kendes fra Dansk Folkeparti. Disse centrumsradikale bliver hos Holm et råddent æble, der umærkeligt forgifter den politisk liberale edens have . Som konklusion skriver Holm, at dagens fremmedskeptiske og ultra-nationale partier ikke er en mindre udfordring for demokratiet end de radikale konservative i mellemkrigstiden.[37] Holms billede virker noget fortegnet. I hans forsøg på at perspektivere forsvinder nuancerne. Dansk og tysk radikalkonservatisme er blevet tvillingebrødre, og der sættes lighedstegn mellem Dansk Folkeparti, O.B. Kraft, Ernst Jünger og diverse obskure grene af moderne højreradikalisme. Fænomenernes egenart forsvinder under de brede og ublidt påførte penselstrøg. Men tingene må holdes adskilt, og aktørernes verdensbilleder må tages alvorligt. Vi kan ikke bare slutte fra Spengler til Henning Kehler og fra Ernst Niekisch til Pia Kjærsgaard. Men vi kan spørge til karakteren af den konservativrevolutionære tænkning og deraf sige noget om dens relevans for den genkomne værdikonservatisme, der i egen selvforståelse er et forsvar for netop det liberale demokrati, som den konservative revolution bekæmpede.

For at gøre dette må fænomenet den konservative revolution først og fremmest anskues i sin egen ret og ikke som det nye højres forhistorie eller en ouverture til Holocaust. Flere af de markante konservativrevolutionæres personalhistorier understreger det hensigtsmæssige i ikke at afskrive den konservative revolution som blot Det tredje Riges tragiske forhistorie. Oswald Spengler blev i udgangspunktet dyrket af nazisterne. Men da han i Jahre der Entscheidung fra 1933 tog afstand fra dem, blev han udsat for adskillige angreb, blandt andre af den nazistiske filosof og Nietzsche-fortolker Alfred Baeumler, der mente, at Spengler nu havde vist sig som arbejdernes fjende.

Carl Schmitt havde i udgangspunktet knyttet sig til nazisterne og opnåede at blive kaldt ”det tredje riges kronjurist”. Alligevel faldt han i unåde, da SS anklagede ham for at være en reaktionær, katolsk opportunist snarere end rigtig nationalsocialist – hvilket i øvrigt var en meget rigtig analyse. Endnu værre gik det for nationalbolsjevikken Ernst Niekisch. Som indædt modstander af nazismen røg han ved deres magtovertagelse i koncentrationslejr. Han kom først ud ved krigens afslutning. På det tidspunkt var han blevet både blind og ortodoks marxist.

Et særdeles indædt konservativt opgør med nationalsocialismen finder man hos Edgar Julius Jung. Han var taleskriver for den konservative politiker Franz von Papen og en markant konservativrevolutionær knyttet til Die Deutschen Herrenklub. I juni 1934 holdt von Papen en tale skrevet af Jung, hvori nationalsocialismen blev udsat for en voldsom kritik. Talen skulle vække de konservative kræfter, navnlig i hæren, til modstand mod totalitarismen. Jung kritiserede nazisternes krig mod ånd og slog til lyd for en konservativ revolution, der nok var autoritær, men ikke totalitær, og som sigtede på en kristelig genrejsning snarere end en nationalsocialistisk genfødsel. Han skrev blandt andet:

”Med rette vender rigsregeringen sig mod den falske personkult , der er det mest upreussiske, man kan forestille sig. Store mænd skabes ikke gennem propaganda, men vokser frem gennem deres handlinger og anerkendes af historien (…) Den, der derfor taler om preussiskhed, skal højst tænke på stille og upersonlig tjeneste, men allerhelst slet ikke på løn og anerkendelse”  [38]

Jungs polemik mod nazismen, gik i høj grad på dens karakter af moderne massebevægelse med tilknyttet personkult. Andetsteds karakteriserede han den som upreussisk ”byzantisme”.[39] Der var tale om en traditionel konservativ kritik af de moderne massebevægelser, blot rettede den sig nu mod den moderne totalitarisme. Håbet var, at militæret ville kuppe nazisterne og indføre et autoritært styre, og det hvilede på en traditionel gammelkonservativ tanke om statskuppets fortræffeligheder.[40]

Der var noget elitært og verdensfjernt, ja næsten naivt, i Jungs tale. Den eneste mærkbare konsekvens var da også, at han blev myrdet af SS, og der blev sat gang i kætterprocesserne mod de konservativrevolutionære dissidenter. I sidste ende blev det dog netop hæren, der dannede rammen om den konservative modstand mod Hitler. Da en kreds af officerer d. 20. juli 1944 forsøgte et attentat mod Hitler, var det Stauffenberg, der i sin ungdom havde været tilknyttet en konservativrevolutionær kreds om digteren Stefan George, der var hovedmanden.

Fremhævelsen af konservativrevolutionæres opgør med nazismen slører dog for visse sandheder. Andre kunne jo fremhæves. Den herhjemme så kendte Werner Best havde været en fremtrædende konservativrevolutionær, før han gjorde karriere for nazisterne. Filosoffen Martin Heidegger kastede sig ligeledes i armene på nazisterne og ud i forfølgelse af jødiske kolleger, og kort efter Hitlers magtovertagelse udgav en bred gruppe af fremtrædende konservativrevolutionære et skrift, hvor de udtrykte deres håbefulde forventninger og støtte til det nazistiske regime.[41] Selv de gennemførte opgør kan problematiseres. Schmitts kontroverser med nazisterne skyldtes mere deres uvilje mod ham end omvendt. Spengler afviste nazismen, fordi den var for demokratisk og for lidt aristokratisk, mens Ernst Niekisch afviste den, fordi den var for moderat og borgerlig. I samme åndedræt som den konservativrevolutionære antinazisme rettelig må fremhæves, må det erindres, at denne holdning ikke var motiveret af en klassisk konservatismes antitotalitarisme. Idehistorikeren Roger Woods har vist, at opgøret med nazismen var betinget af et selvopgør hos den konservativrevolutionære.[42]

Mest interessant er hér Ernst Jüngers opgør med nazismen. Hans umiddelbare reaktion på magtovertagelsen var at trække sig tilbage fra det offentlige liv. Sidenhen søgte han ind i værnemagten, der var blevet et centrum for en særdeles slumrende, konservativ opposition til nazismen. Hans opposition var som Spenglers i udgangspunktet en elitær konservativrevolutionærs reservation over for en politisk massebevægelse. Samtidig mente han som Niekisch, at nazisterne ved at deltage i det parlamentariske liv havde gjort knæfald for det borgerlige samfund.

Men i 1939 udgav han bogen På marmorklipperne, der er blevet læst som et opgør med nazismen. I romanen trues den gamle fredelige Marina af skovridderen og hans kaoskræfter. Langsomt, men sikkert skrider ødelæggelserne frem, mens fortælleren og hans broder Otho ser til fra sidelinjen. De mindes, hvordan de selv engang i deres ungdoms ”mauritanertid” omgikkes skovridderen i hans hof – en tilværelse, de har lagt bag sig til fordel for studiet af botanik, en videnskab, der i al fredsommelighed beskæftiger sig med og glædes ved studiet af en på forhånd givet orden i naturen. Her er altså den aprioriske moralske orden, som Jünger med Nietzsche havde afvist, selve livets værdi, og stik i mod sit yngre jegs eventyrlyst skriver den ældre Jünger om den rolige, dagligdagstilværelses idealtilstand:

 ”Først da fatter vi, hvilket lykketræf det for os mennesker allerede er, når vi blot lever fordringsløst i vore små samfund, under fredeligt tag, med gode samtaler og et venligt Godmorgen og Godnat. Ak, vi indser altid for sent, at allerede dermed var overflødighedshornet åbent for os”[43]

Det er freden og det næsten banale dagligliv, der sætter mulighederne for det gode liv, og det er dette, der må værnes om. Men netop værnes. Jünger er ikke blevet pacifist. Handling kan stadig være nødvendigt, men den heltemodige dåd er nu dikteret af nødvendigheden og ikke ønsket om frihed. I modsætning til hans ungdommelige optimisme står i bogen en tragisk fatalisme kendetegnende for den konservative. Som Jünger selv skuer også fortælleren ind i den ødelæggelse.  Ødelæggelsen er ikke, som i ungdommen, muligheden. Den konservative Jünger lever ikke i samtidighedens ubegrænsethed, men som den fatalistiske, konservative pessimist i eftertiden og på randen af katastrofen.

Først i denne af-radikaliserede position kan man egentlig tale om et opgør med nazismen. Den konservativrevolutionæres selvopgør er dette opgørs forudsætning. Som Thomas Mann mange år tidligere bevægede Jünger sig væk fra sin radikalisme og afskrev det, han tidligere havde troet for kreativitet, som destruktivitet. Først dér, hvor han tog afsked med Nietzsche og genfandt sin plads i en allerede givet moralsk orden, og først dér, hvor alt ikke var mulighed, men han så sig forpligtet på forsvaret af en moralske orden, blev han at betegne som konservativ i traditionen efter Burke.

Dermed understreges også forskellen mellem en konservativ og en konservativrevolutionær verdensanskuelse. Den konservativrevolutionære ville ikke kendes ved de begrænsninger, som konservatismen hævdede som eksistensens udgangspunkt. Konservatismen har en tendens til at optræde som pessimistisk resignation eller som et korrektiv på grundlag af dets pessimistiske menneskesyn. Edmund Burke beskriver menneskets dobbeltnatur. Vi er både natur- og kulturvæsner. Men det er netop i kraft af vores kultur, at vi er andet og mere end dyr. ”Art is man´s nature” skriver Burke et sted, men i konservativrevolutionær tankegang er kulturen en lænke, der tøjler det blonde bæst, som må sættes fri, hvis mennesket gør sig håb om at leve autentisk. Mennesket besidder i konservativrevolutionær tankegang en egenmægtighed, som er konservatismen fremmed.

Denne egenmægtighed er konsekvens af den totale afvisning af kristendommen, ikke blot som tro, men også som verdensanskuelse. Hvad gør kristendommen ved menneskets egenmægtighed. Hér er interessant at fremhæve forholdet mellem den radikalkonservativ filosof Heideggers eksistentialisme og teologen Rudolf Bultmanns eksistensteologi. Heideggers filosofi var i al væsentlighed Bultmanns udgangspunkt. Bultmanns såkaldte afmytologisering, hvor man i stedet for at tage de bibelske myter på ordet skulle oversætte dem til en for moderne mennesker forståelig tale, handlede egentlig om at læse Heidegger ind i forkyndelsen. Ikke fordi Heidegger som sådan var en autoritet, men fordi Heidegger simpelthen, ifølge Bultmann, bare havde formuleret hvad der allerede var sat på mytologisk form i Biblen. For begge drejede det sig om at leve et liv i egentlighed og begge opererede således med nødvendigheden af at tage et springet fra det uegentlige til det egentlige. Ifølge Heidegger kunne mennesket af sig selv foretage dette spring. Dermed forstod han mennesket som et i radikal forstand egenmægtigt væsen, som kunne hive sig selv op ved håret. Men hvordan er en sådan egenmægtighed mulig? Dette var Bultmanns grundlæggende kritik af Heidegger. Bedre end den sindrige filosof forstod han, at det menneske, der i absolut forstand lever i uegentlighed, naturligvis ikke af sig selv kan komme fra dette til egentligheden. Kunne det det, ja så levede det slet ikke rigtigt i uegentlighed, og det klare skel ville ved menneskets eksempel blive grumset og ophæve selve denne tænknings fundament. Det måtte være noget andet end mennesket, noget uden for mennesket, som mennesket kunne møde, der ville sætte det i stand til denne bevægelse. For Bultmann var svaret troen på Gud.[44] Men dette var ikke en mulighed hos Heidegger, hvor Gud allerede i udgangspunktet var ude af billedet, og hvor netop menneskets situation som overladt til sig selv var tænkningens pointe.

Menneskets evne til beslutning beror dér på viljen og dermed på noget, der ikke på forhånd er underlagt rationalitetens begrænsning. Det er altså et irrationelt moment, der betinger menneskets muligheder. Dyrkelsen af menneskets egenmægtighed er såvel en afvisning af fornuften som af Gud. Det, der hos konservatismen er en epistemologisk ydmyghed, erkendelsen af vores fornufts grænser, bliver hér til afvisningen af fornuften i det hele taget. Etableringen af denne egenmægtighed bygger på en cyklisk tidsopfattelse, som skelner mellem form og indhold og helt vender op og ned på konservatismens historiske utilitarisme, som bygger på ideen om fortiden som nutidens fundament og fremtidens mulighedsbetingelse og begrænsning. Formerne bliver til kunstighed, der på samme måde som fornuften hæmmer viljen, perverterer den egentlighed, der er det nationale livs egentlige kilde.

Den konservative revolutions tænkning udsprang af en konservativ diagnose af moderniteten – et savn af mening i en verden, hvor Gud var død og alting til debat. Den delte med konservatismen en kulturkritisk tilgang til den foreliggende virkelighed, og den tog udgangspunkt i konservatismens opgør med modernitetens normative dimension forstået som den almene liberale politiske diskurs. Alligevel udviklede den sig i opgøret med kristendommens arv til en politisk og filosofisk radikalisme, der var så fremmed for konservatismen, som nogen radikalisme kunne være.

Denne artikel indledtes med en kritik af lighedstegnet mellem konservatisme og moderatisme. Et sådant kan kun begrundes i en ahistorisk forhåndsdiskvalificering af konservatismens ikke moderate udtryksformer. Det er mere korrekt at tale om, at konservatismen står i et dilemma i forhold til historisk forandring, modernitet og radikalisme. På den ene side er Burke fortaler for moderat politik og vil med et populært udtryk forandre for at bevare og sætte grænser for politik. På den anden side finder man også hos Burke en meget markant afvisning af modernitetens politiske grundpræmisser. Hér er der ikke tale om at gå på kompromis. Burke er ikke moderat i sin afvisning af revolutionen og dens politiske radikalisme. Han er moderat, fordi han indædt og radikalt forsvarer et system, som kan opfattes som et moderat system. Dette er konservatismens dilemma og den uløselige gåde, hver generation af konservative må strides om.

At sige, at der i konservatismen ligger en mulighed for radikalisme, er dog ikke det samme som at erklære den konservative revolution for grundlæggende konservativ. Radikalisme er i sig selv et mangefacetteret begreb. Den kan være mere eller mindre radikal, og den kan være det på et væld af forskellige måder. Konservatismens selvforståelse, at være en moderat ideologi, har derfor forplumret hele debatten. Med denne definition bliver radikaliteten til et grænsebegreb. Den bliver til det, der allerede per definition ligger på den anden side af det konservative, og som man ikke behøver beskæftige sig med. Men hvor man erkender, at konservatismen løber sammen med radikalismen, bliver det muligt, interessant og ligefrem nødvendigt at se nøjere på radikalismens karakter. I forhold til den konservative revolution synes det klart, at den havde bevæget sig meget langt væk fra konservatismens grundantagelser. Her var det konservative dilemma, som var tænkningens udgangspunkt, endt i et grundlæggende opgør med konservatismens ideologiske fundament. I en forstand var de konservativrevolutionære radikale modernister. De var sorte jakobinere. I 1790 havde Burke kritiseret de franske jakobinere for deres politiske radikalisme. De var ude af stand til at tjene menneskene på grund af deres rethaveriske idealisme. Dertil var de præget af den ”gemytsbestemte  tilbøjelighed til at sønderrive alt.”[45] Burke kritiserede Den franske Revolution som et udslag af filosoffer og skribenters skrivebordsutopier. Det eneste grundlag for forandring og for politik i det hele taget var for Burke den praktisk arbejdende statsmands med møje tilvejebragte og erfaringsbetingede visdom. En sådan kritik kan også rettes mod den konservativrevolutionære tænkning. Ja, mod enhver konservatisme, som udarter sig til en sønderrivende og idealistisk radikalisme. De konservativrevolutionære var blevet jakobinere. Deres idealistiske autenticitetstænkning ville ikke værne om det bestående og kontinuiteten, men knuse det overleverede til fordel for en ide om det egentlige. De dyrkede den totale ødelæggelse som genfødselens forudsætning og ville omvurdere kristendommen og modernitetens perverterede værdier. Deres politik stod i opgøret og bruddets tegn, deres logik kastede dem i armene på totalitarismen. Den konservatisme, der efter sine egne grundprincipper skulle have været nazismens stærkeste modstander, gjorde de til nazismens medløber og fødselshjælper.