CV – i korte træk

Uddannelse

2014                           Ph.d. i moderne politisk historie, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus                                          Universitet med studier ved Södertörn Universitet, Sverige.

2011                           Cand.mag. i historie og religionsvidenskab, Aarhus Universitet.

2004                             Student, Aarhus Katedralskole.

Beskæftigelse
 • 2012-   Medejer og redaktør ved forlaget Munch & Lorenzen
  Arbejdet består i redaktionelt arbejde ved forlagets tidsskrifter Årsskriftet Critique og Replique samt på forlagets løbende bogudgivelser. Desuden en del presse- og kommunikationsarbejde i forbindelse med lanceringen af forlagets udgivelser. Dertil kommer, hvad der nu ellers støder til, når man driver selvstændig virksomhed.
 • 2015   Videnskabelig assistent ved danmarkshistorien.dk
  Formulering af og fundraising til større flereårigt digitalt formidlingsprojekt om Nordatlantens historie.
 • 2013-2015    Ekstern lektor på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.
  Undervisning i moderne politisk historie på bachelor- og kandidatniveau samt på Universitets efteruddannelse (EVU).
 • 2014-2015   Videnskabelig assistent ved projektet ”Grønland i tal”, Aarhus Universitet
  Udarbejdning af oversigt over arkivalier til belysning af Grønlands kolonihistorie i forbindelse med bogen “Grønland i tal”, der udkommer ultimo 2015.
 • 2009-2013   Ph.d.-stipendiat på Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet.
  Fireårigt ph.d.-stipendiat inden for emnet konservativ modernitetskritik i mellemkrigstiden. Foruden selve forskningen har ansættelsen rummet en del undervisning og formidling i form af presseoptræden og diverse foredrag.
 • Foreningsarbejde mv.
  Derudover diverse bestyrelses- og tillidsposter i bl.a. Århus Ungdommens Fællesråd (2012-13), Kollegiernes Indkøbsforening (2009-2011), Folkeligt Oplysningsforbund (2009-2010), Konservative Studenter (2007-2013), Konservativ Ungdom (2005-2009).