Foredrag

380801_10150366911964773_1337815084_n
Jeg udbyder foredrag om en række forskellige emner inden for mine interessefelter, som strækker sig over såvel det historiske som det aktuelle. Den nedenstående liste er kun til inspiration. Du er altid velkommen til at tage kontakt og høre nærmere angående emne og pris, hvis du er interesseret i en foredragsaften med undertegnede.

Donald Trump og det vrede, hvide Amerika

Få havde regnet med, at Donald Trump blev Amerikas præsident. Nu har han måske ændret vilkårene for politik. Trump er nemlig ikke bare en politisk celebrity. Han er et udtryk for en bevægelse i tiden, en reaktion mod en liberal, global orden, som har medvind – også i Europa. Jeg har beskæftiget mig indgående med amerikansk konservatisme og kan give en aktuel og engageret indføring i Trumpismens baggrund, kontekst og betydning.

Konservatisme i mellemkrigstiden 

Konservatisme i mellemkrigstiden er historien om mellemkrigstidens splittelse hos de konservative. Om en tid, hvor der var modstridende holdninger til, hvad konservatisme skulle være, og hvor kimen blev lagt til den moderne konservatisme, vi kender i dag. Foredraget er en solid introduktion til tidens sprudlende politiske landskab, kampen om folkestyret og forholdet til fascismen.

Kampen om livsanskuelse

Er materialismen et tilstrækkeligt livsgrundlag? Dette spørgsmål rejste forfattere, digtere og intellektuelle i 1920’ernes livsanskuelsesdebat. Anført af b.la. digteren Helge Rode søgte de at tage favntag med den moderne verdens store udfordring: dens mangel på åndelighed. De søgte efter en fornyet religiøsitet i en tid, hvor gamle dogmer opfattedes som utilstrækkelige, og hvor en materialistisk betonet fremskridtstanke var blevet problematiseret af verdenskrigen.

Introduktion til mellemkrigstiden i Danmark – og verden.

Mellemkrigstiden var en dramatisk periode. Første Verdenskrig havde sendt en gammel verden i graven. Nu skulle der skabes en ny. I Danmark var hele perioden præget af tilbagevendende kriser, høj arbejdsløshed og vaklende tillid til det politiske system. I den situation formuleredes visioner for det nye samfund med udgangspunkt i de politiske ideologier. Derfor blev særligt 30’erne også en politisk og kulturel kamptid, hvor fronterne var trukket hårdt op. Foredraget skildrer på baggrund af en oversigt over periodens begivenheder, den ideologiske kamp i Danmark og Europa.

Hvad er konservatisme?

Konservatismen oplever i disse år en genkomst i den offentlige debat. Men begrebet er omgærdet af megen mystik. Er konservatisme overhovedet en ideologi? Er det en almenmenneskelig disposition eller en politisk idé? Er der sammenhæng mellem konservative idéer i forskellige lande, og hvilke tendenser præger konservatismen i dag? Foredraget vil på baggrund af konservatismeforskningen og den offentlige debat se nærmere på konservatismens historie, indhold og aktuelle situation.