arrangementer

Nyt foredrag: “Den moderne konservatismes fødsel og undergang”

Som enkelte måske har opdaget, har jeg i den senere tid arbejdet lidt med den konservatisme, der opstod ud af Anden Verdenskrig i forbindelse med min deltagelse i forskningsprojektet Conservatism at the crossroads.

Derfor udbyder jeg nu et foredrag med ovenstående arbejdstitel til alle interesserede.

Da jeg opfatter det som en del af mit arbejde i øvrigt (og da jeg lykkeligvis er i stald) er det foruden rejseref. ganske gratis for politiske ungdomsorganisationer og lignende. Vi tilpasser os naturligvis efter publikums ønsker og forudsætninger.

Hvad er historien?

Historien er, at den moderne konservatisme ikke opstod i 1915, da Det Konservative Folkeparti blev stiftet. Heller ikke i 1928, da Christmas Møller blev politisk leder. Den moderne (social)konservatisme opstod under og efter krigen, som et forsøg på at oversætte krigens erfaringer til et politisk program for fremtiden.Dette politiske program indebar et ideal om national samling og skabelsen af det, man kaldte “økonomisk demokrati”, en slags konservativ velfærdsstat, en tredje vej mellem liberalisme og socialisme med social sikring af borgere og statslig interventionisme i det økonomiske liv.

Den moderne konservatisme var et udtryk for et ægteskab mellem mellemkrigstidens antiliberale radikalkonservatisme (som jeg har skrevet om her) og den moderate linje, Christmas Møller havde stået for.

Det hele gik naturligvis galt og endte i kaos, død og undergang.

Man kan maile mig på christian.e.skov@ntnu.no, hvis det har interesse.