Kommentar

På vej mod en national socialkonservatisme i UK?

Det konservative Parti i Storbritannien er efter Brexit-afstemningen trådt ind i en ny epoke. Flere iagttagere går så langt som til at tale om et opgør med arven efter Thatchers neoliberale konservatisme fra 1980’erne og en tilbagevenden til en klassisk One-nation-Conservatism, en form for national socialkonservatisme, der siden Benjamin Disraeli har været partiets dominerende ideologiske linje.

Konturerne til den nye linje tegner sig efter partiets nyligt overståede landsmøde, hvor premierminister Theresa May gjorde det klart, at hun ville gå efter det, som i fagsproget kaldes “hard Brexit”, det vil sige, at Storbritannien ikke alene forlader EU, men også det fælles marked, idet man ikke vil gå efter en aftale, som den Norge har. Norge har i dag adgang til det fælles marked, men må til gengæld acceptere, hvad lovgivning, som Bruxelles måtte finde nødvenidgt for at regulere dette marked.

“Hard Brexit” giver Storbritannien større autonomi og mere frihed til at søge bilaterale handelsaftaler i og uden for Europa. Til gengæld skaber den ifølge mange kritikere også stor usikkerhed om landets økonomiske fremtid, ikke mindst i forhold til den vigtige finansielle sektor i London, der stort set har været landets vækstlokomotiv, siden Thatcher genrejste den britiske økonomi.

Andre som f.eks. den konservative avis’ The Spectators James Forsyth peger på, at der faktisk er en lang række scenarier, der kan betyde, at Storbritannien ender i en mere fordelagtig position uden for EU som inde i EU. Indtil videre er det hele dog usikkerhed og fugle på taget.

 

Læs det hele på Aarsskriftet-critique.dk