Bøger

Grønland i tal – om arkivmaterialet til en grønlandsk kvantitativ historie

CoverJeg har haft æren af at medvirke i en ny antologi om grønlands historie under redaktion af Ole Marquardt og Jørgen Fink. Bogen Grønland i tal er et ambitiøst forsøg på at lægge op til en kvantitativ, statistisk grønlandshistorie, der tager udgangspunkt i det forhold, at vitterligt alt blev talt, målt og vejet i Grønland siden 1721.

Mit bidrag er en meget udbygget arkivoversigt udarbejdet på baggrund af intense arkivstudier i forbindelse med  en ansættelse som videnskabelig assistent på Aarhus Universitet i efteråret 2014.

25 fjernsynsforeninger, 11 dødsfald (4 i kajak), 23 katekismer og to alen blåt klæde. Meget er målt, talt og vejet i Grønland siden den norske præst Hans Egede i 1721 ankom med kongelig kaldelse og to skibe. For det varede ikke længe, før kolonisatorerne indførte en omfattende administration og registrerede og dokumenterede alt i tal, vægt og mål. Med tiden skabte både mission, handel og senere myndigheder og organisationer et usædvanligt omfangsrigt kvantitativt kildemateriale, som belyser Grønlands demografiske, økonomiske, kulturelle og sociale historie fra kolonitiden og frem til i dag. Materialet – hvis detaljeringsgrad er noget nær enestående i international sammenhæng – giver historikeren en indgang til at studere samfundets store strukturelle ændringer og zoome ned på mikroniveau og den enkelte grønlænders liv og levned.

I Grønland i tal giver 12 forfattere sig i kast med dette voluminøse arkivmateriale og præsenterer og analyserer udvalgte kilder om alt fra sygdom og sundhed, ægteskab og uddannelse til kommunikation og medier, handel og erhverv.Grønland i tal er et oplagt sted at begynde for den, der forsker i Grønlands historie