Kommentar, Udgivelser

Om jubilæumsskriftet til Per Stig Møller

Den danske partikonservatismes centrale intellektuelle har i årtier været Per Stig Møller. Da han for nylig fyldte 70, benyttede Det Konservative Folkeparti lejligheden til at udgive et festskrift til ære for ham – men gør festskriftet nu også hans værk ære, og kan det hjælpe os til at forstå den krise, partiet befinder sig i? Læs min anmeldelse i Replique.