Bøger

Studenterkonservatisme på århusiansk

Ideologi handler ikke nødvendigvis om de store forkromede planer for samfundet, og politik finder ikke nødvendigvis sted på Christiansborg alene. De to ting kan også danne rammen om utallige unge menneskers tilværelse som studenter. Det har været tilfældet i Konservative Studenter, som jeg har skrevet en bog om, der udkom på Munch & Lorenzen i 2012.

Forlaget skriver om bogen:

Konservative Studenter på Aarhus Universitet blev stiftet i 1934. Fra begyndelsen var man inspireret af den købehavnske studenterkonservatisme, hvor folk som Aage Kidde, John Christmas Møller og Aksel Møller havde været udslagsgivende for skabelsens af en ny konservatisme. Foreningen blev stiftet på et tidspunkt, da samfundet stod ved et vendepunkt. Ungdommen vendte den ældre generations forsigtighed ryggen, brød med de traditionelle rammer og satte ud for på egen hånd at finde den faste grund, hvorpå der kunne bygges.

I tidens Strøm er historien om en traditionsrig forening med en lang og begivenhedsrig historie. Det er historien om en lille flig af det kludetæppe, som udgør forenings-Danmark, og det er historien om livet i ungdoms- og studenterpolitik under tidernes vekslen. Det er historien om kammeratskab, magtkampe, intriger og sammenbrud, men også historien om et Danmark og et universitet i forandring. Ikke mindst er det historien om en politisk tænkning, konservatismen, der har gjort en dyd ud af at placere sig selv i tidens strøm og som derfor gennem sin nyere historie til stadighed har måttet gribe efter nye svar på tidens udfordringer.

Bogen er blevet anmeldt af historiker ph.d. Lars Christensen, der blandet andet skrev:

“Man får ikke mindst et indblik i de kraftige brydninger, som kan findes internt i en sådan forening, og i dette tilfælde også i forhold til den evige rival og kollega, KU. Faktisk kan man sige om forholdet mellem KU og KS, at det er, som det er blevet sagt om forholdet mellem de konservative og Venstre: et had/kærligheds forhold – uden kærlighed!”

Den er desuden blevet anmeldt af professor emeritus Harry Haue i årbogen Uddannelseshistorie:

“I tidens strøm er en smal bog, som fortjenstfuldt afdækker et nyt stykke af det forenings Danmark, som har væ- ret med til at forme vort stadig stærke civilsamfund. Bogen er med til at anskueliggøre, at baggrunden for udviklingen af dette civilsamfund ofte var både kaotisk, kreativ, entusiastisk, magtsøgende og organisationsorienteret”

Bogen kan købes gennem Munch & Lorenzen.