Udgivelser

Historien og det sociale

Det sociales begreb er uomgængeligt for historikeren, men er i lyset af Aktør-netværksteorien og Bruno Latours kritik blevet problematisk og kan med fordel forstås som association. Dette har direkte relevans for den måde ”det sociale” er blevet tænkt og anvendt i historievidenskaben. Kritikken peger i retning af en pragmatisk gentænkning af begrebet og på en reetablering af begivenhedshistorien samt en ny forståelse af sociale konstruktioner som enheder, der skal stabiliseres.

Herom har jeg skrevet i tidsskriftet Semikolon.

Læs hele artiklen her.